Drgania

Drgania

Podczas drgania ośrodków sprężystych wytwarzają się fale dźwiękowe uciążliwe dla człowieka w przypadku stałego przebywania w ich zasięgu (program uprawnienia budowlane na komputer). W zakresie częstotliwości słyszalnych (od 16-16000 Hz) powstaje problem projektowania odpowiednich zabezpieczeń akustycznych. Problem ten jest szczególnie istotny przy projektowaniu obiektów przemysłowych, gdzie znajdują się maszyny będące źródłem dźwięków materiałowych i powietrznych o poziomach natężenia znacznie odbiegających od dopuszczalnych normami.

Przewidywanie zabezpieczeń akustycznych w fazie projektowej, a nie po wykonaniu budowli, jest ze względów ekonomicznych ze wszech miar konieczne i pożądane (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Drgania, dla których przewidujemy zabezpieczenia, mają przeważnie charakter złożony, tzn. składają się z wielu drgań o różnych częstotliwościach i amplitudach. Na podstawie zapisu tych drgań, zwanego widmem albo charakterystyką hałasu, określamy pasmo częstotliwości o najwyższym poziomie natężenia dźwięku w dB, dla którego projektujemy zabezpieczenia akustyczne (uprawnienia budowlane).

Rodzaje i wielkości obciążeń akustycznych. Z uwagi na fizjologiczny charakter odbioru hałasu poprzez organ słuchu oraz niejednakową dla różnych częstotliwości czułość ucha ludzkiego, hałasy przemysłowe pomierzone w dB dla określonych pasm częstotliwości określamy w fonach, które są jednostką poziomu głośności, oddającego wiernie wrażliwość ucha ludzkiego.

Jedynie dla częstotliwości 1000 Hz poziom głośności w fonach jest równy poziomowi natężenia dźwięku w decybelach.
Wyniki pomiarów natężeń hałasu niektórych typowych urządzeń przemysłowych, dla których zaobserwowano przekroczenie normowych wartości w określonych pasmach częstotliwości (program egzamin ustny).
W pomieszczeniach, w których mają być zainstalowane takie hałaśliwe urządzenia należy:
a) zaprojektować odpowiednie zabezpieczenia akustyczne,
b) zaprojektować wyodrębnioną konstrukcję nośną tych pomieszczeń nie pozwalającą na przenoszenie się dźwięków materiałowych na inne części budynku.

Dane mierzone dla niektórych zainstalowanych maszyn. Na rynku pojawiają się nowe typy urządzeń o zwiększonej wydajności, ale bardzo rzadko ciszej pracujące. Projektant zabezpieczeń akustycznych powinien w zasadzie opierać się na danych pomiarowych otrzymanych od producenta zainstalowanego urządzenia lub przewidywać zabezpieczenia na odpowiednio szeroki zakres częstotliwości (opinie o programie).

Zabezpieczenia akustyczne

Zabezpieczenia akustyczne metodą pogłosową można również projektować po zainstalowaniu maszyn, na podstawie pomierzonych dla nich charakterystyk hałasu. Należy jednak w takim wypadku przewidzieć w projekcie wstępnym miejsce na umieszczenie tych zabezpieczeń, wprowadzając zwiększone obciążenie użytkowe konstrukcji.
Normowe kryteria hałaśliwości. Biorąc pod uwagę stopnie reakcji organizmu ludzkiego oraz efektywność pracy w hałaśliwych pomieszczeniach, Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny ISO ustalił poziomy natężeń hałasu dopuszczalnych dla różnych zakresów częstotliwości w zależności od rodzaju charakterystyki hałasu (segregator aktów prawnych).

Przy normowaniu hałasu rozróżniamy kilka stopni jego szkodliwości na organizm człowieka:
Hałas niższych poziomów natężenia do 50 dB, lecz o szkodliwym subiektywnie wpływie na organizm człowieka. Jako kryterium oceny tego hałasu przyjmuje się zmiany czasowe w funkcjach układu nerwowego i subiektywne reakcje człowieka na hałas.
Hałas utrudniający zrozumienie mowy dochodzący do 75 dB.
Hałas o poziomie natężenia 100-120 dB na niskich częstotliwościach i 80-f-90 dB na średnich częstotliwościach, mogący wywołać nieodwracalne zmiany w organach słuchu i przy dłuższym działaniu doprowadzić do ogólnych schorzeń w organiźmie człowieka.

Hałas o poziomie 120-130 dB, mogący wywołać mechaniczne uszkodzenia organu słuchu w całym paśmie dźwięków słyszalnych (promocja 3 w 1).
Hałas o pozornie natężenia powyżej 130 dB jest nie tylko niedopuszczalny dla żywych organizmów, ale należy go uwzględniać w obciążeniu dynamicznym budynku.
Na hałasy rzędu 160 dB narażone są np. budynki sąsiadujące z poligonami rakiet międzyplanetarnych, na hałasy rzędu 140 dB - obudowa stanowisk prób silników odrzutowych.

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !