Blog

13.05.2019

Droga do uprawnień budowlanych

W artykule znajdziesz:

Droga do uprawnień budowlanych

Uprawnienia budowlane to główny cel osób, które ukończyły studia budowlane (https://uprawnienia-budowlane.pl). Posiadanie uprawnień jest niezbędne, aby móc sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, czyli móc pracować w zdobytym zawodzie. Droga do uprawnień budowlanych jest długa i wyboista, ale warto ją przejść, aby móc cieszyć się niezależnością i adekwatnymi do umiejętności zarobkami (program na komputer).

Droga do uprawnień budowlanych

Pierwszym krokiem jest oczywiście wykształcenie. Nie musi być wcale wyższe, choć jeśli ktoś chce zdobyć uprawnienia bez ograniczeń, to konieczne jest ukończenie studiów na jednym z określonych kierunków odpowiednich lub pokrewnych, których spis można znaleźć w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na telefon). W dokumencie tym znajduje się także spis zawodów, które pozwalają na zdobycie uprawnień w ograniczonym zakresie.

Kolejna sprawa to praktyka zawodowa. Czas jej trwania zależy przede wszystkim od tego, jaki rodzaj oraz zakres uprawnień wybrał kandydat (opinie o programie). Uprawnienia mogą być do projektowania, do kierowania robotami budowlanymi lub łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, a także w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń. Kandydat na uprawnienia budowlane musi w czasie praktyk pełnić funkcję techniczną na budowie lub bezpośrednio uczestniczyć w pracach projektowych (segregator aktów prawnych). Praktyki muszą być potwierdzone oświadczeniem, które podpisuje osoba sprawująca nad nimi nadzór.

Po odbyciu praktyki

Po odbyciu praktyki należy złożyć wniosek o nadanie uprawnień budowlanych, do którego załącza się:
• oświadczenie odbycia praktyki z wymaganymi załącznikami,
• dokumenty potwierdzającej posiadane wykształcenie,
• życiorys zawodowy (promocja 3 w 1).

W poszczególnych okręgowych izbach inżynierów budownictwa wymagania w zakresie dokumentacji mogą być nieco inne. Warto więc sprawdzić wymagania przed złożeniem dokumentów. Egzamin na uprawnienia odbywa się dwa razy w roku, a dopuszczane są do niego wyłącznie osoby, które pozytywnie przejdą postępowanie kwalifikacyjne (program egzamin ustny). Zdany egzamin oznacza uzyskanie uprawnień budowlanych.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami