Droga do uprawnień budowlanych

Uprawnienia budowlane to główny cel osób, które ukończyły studia budowlane (https://uprawnienia-budowlane.pl). Posiadanie uprawnień jest niezbędne, aby móc sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, czyli móc pracować w zdobytym zawodzie. Droga do uprawnień budowlanych jest długa i wyboista, ale warto ją przejść, aby móc cieszyć się niezależnością i adekwatnymi do umiejętności zarobkami (program na komputer).

Droga do uprawnień budowlanych

Pierwszym krokiem jest oczywiście wykształcenie. Nie musi być wcale wyższe, choć jeśli ktoś chce zdobyć uprawnienia bez ograniczeń, to konieczne jest ukończenie studiów na jednym z określonych kierunków odpowiednich lub pokrewnych, których spis można znaleźć w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na telefon). W dokumencie tym znajduje się także spis zawodów, które pozwalają na zdobycie uprawnień w ograniczonym zakresie.

Kolejna sprawa to praktyka zawodowa. Czas jej trwania zależy przede wszystkim od tego, jaki rodzaj oraz zakres uprawnień wybrał kandydat (opinie o programie). Uprawnienia mogą być do projektowania, do kierowania robotami budowlanymi lub łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, a także w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń. Kandydat na uprawnienia budowlane musi w czasie praktyk pełnić funkcję techniczną na budowie lub bezpośrednio uczestniczyć w pracach projektowych (segregator aktów prawnych). Praktyki muszą być potwierdzone oświadczeniem, które podpisuje osoba sprawująca nad nimi nadzór.

Po odbyciu praktyki

Po odbyciu praktyki należy złożyć wniosek o nadanie uprawnień budowlanych, do którego załącza się:
• oświadczenie odbycia praktyki z wymaganymi załącznikami,
• dokumenty potwierdzającej posiadane wykształcenie,
• życiorys zawodowy (promocja 3 w 1).

W poszczególnych okręgowych izbach inżynierów budownictwa wymagania w zakresie dokumentacji mogą być nieco inne. Warto więc sprawdzić wymagania przed złożeniem dokumentów. Egzamin na uprawnienia odbywa się dwa razy w roku, a dopuszczane są do niego wyłącznie osoby, które pozytywnie przejdą postępowanie kwalifikacyjne (program egzamin ustny). Zdany egzamin oznacza uzyskanie uprawnień budowlanych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !