Na pojęcie budownictwo mieszkaniowe składa się zabudowa jednorodzinna wraz popularną zabudową wielorodzinną

Ustawa nie definiuje pojęcia zabudowy wielorodzinnej, jednakże budynek mieszkalny (program na komputer), właściwie każdy inny niż jednorodzinny budynek mieszkalny traktuje się jako zabudowę wielorodzinną (program na telefon). Przepisy prawa budowlanego nie określają kategorii pośredniej pomiędzy budynkiem jednorodzinnym a zabudową wielorodzinną.

Pojęcie budynku jednorodzinnego zdefiniowano w prawie budowlanym

Droga komunikacji ogólnej

Definicję budynku jednorodzinnego sformułowano w rozporządzeniu art. 3 pkt 2a Prawo Budowlane (program egzamin ustny). Każdy obiekt budowlany, stanowiący samodzielną konstrukcyjnie całość, nawet w zabudowie bliźniaczej, grupowej, szeregowej lub po prostu wolno stojący, którego główną funkcją jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych oraz w obrębie, którego wydzielono maksymalnie dwa lokale mieszkalne jest budynkiem jednorodzinnym (opinie o programie). Budynkiem pełniącym funkcję jednorodzinną będzie także samodzielna konstrukcja, w obrębie której wydzielono dwa lokale, z których jeden przeznaczono na cele mieszkalne a drugi na cele użytkowe. Jednakże całkowita powierzchnia lokalu przeznaczonego na cele użytkowe nie może przekroczyć 30% ogólnej powierzchni samodzielnej konstrukcji (segregator aktów prawnych).

Określona przepisami droga komunikacji ogólnej nabiera znaczenia kiedy w obrębie obiektu, wydzielono lokale użytkowe

Drogą ewakuacyjną będzie droga, którą użytkownik wydzielonego lokalu użytkowego pokonuje w celu wydostania się z obiektu. Nawet jeśli droga wiedzie go przez części niewydzielone jako użytkowe. Należy uświadomić sobie, że każda droga komunikacji ogólnej stanowi element lub jest drogą ewakuacyjną i jako taka powinna zostać odpowiednio oznaczona. Obszar przez, który pokonuje się podczas ewakuacji z budynku, niebędący bezpośrednią drogą ewakuacyjną określa się mianem dojścia. W przypadku gdy w budynku mieszkalnym występują dojścia oraz więcej niż jedna droga ewakuacyjna, umieszcza się znaki mające za na celu skierowanie strumienia ludzi zgodnie z opracowaną planem konstrukcyjnym koncepcją ewakuacji. Znaki ewakuacyjne nie mogą pozostawiać wątpliwości co do wyboru kierunku podczas ewakuacji zarówno drogą poziomą jak i drogą pionową do punktu wyjścia końcowego przestrzeni otwartej (promocja 3  w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !