Blog

21.08.2018

Drogi betonowe – co warto o nich wiedzieć?

W artykule znajdziesz:

Drogi betonowe – co warto o nich wiedzieć?

Beton to materiał, którego dotyczy wiele mitów, wyrażanych m.in. na polskich i zagranicznych forach internetowych (program na komputer). Wiele osób twierdzi, że betonowe drogi są budowane wyłącznie w biednych krajach. W rzeczywistości takie konstrukcje powstają przede wszystkim w krajach rozwiniętych, czyli w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Austrii, Belgii czy Niemczech. Dość rozpowszechnione jest przekonanie, że beton jest drogi w utrzymaniu (program na telefon). Tymczasem koszty utrzymania drogi betonowej są niższe niż asfaltowej, Oczywiście co kilkanaście lat betonowa nawierzchnia wymaga uszorstnienia, ale jego koszt jest zdecydowanie niższy niż koszt renowacji asfaltu (program na egzamin ustny). Wymiana warstwy ścieralnej asfaltu jest konieczna co 10 lat, natomiast konserwację betonu można w tym czasie ograniczyć wyłącznie do odświeżenia tekstury nawierzchni, jeśli stwierdzi się, że jest zanadto śliski.

Pytania testowe na uprawnienia budowlane

Drogi betonowe

W drodze betonowej, w przeciwieństwie do asfaltowej, nie tworzą się wyrwy i koleiny (promocja 3 w 1). Woda spływa z nawierzchni w sposób naturalny i nie zalega na niej. Odpowiednio skonstruowane i pielęgnowane drogi betonowe nie tracą przyczepności także wtedy, gdy nawierzchnia jest pokryta wodą – problem ten często dotyczy dróg asfaltowych. Jeśli chodzi o koszty budowy, to cena końcowa uzależniona jest od wielu czynników, np. obciążenia ruchem, przeznaczenia drogi czy lokalizacji.
Na etapie budowy koszt nawierzchni betonowej jest porównywalny do kosztu drogi asfaltowej, ale niższy, jeśli chodzi o ruch ciężki. Dużym atutem dróg betonowanych są niskie koszty utrzymania, ponieważ wystarczy co kilkanaście lat ją uszorstnić (segregator). Ceny betonu utrzymują się na poziomie zbliżonym, podczas gdy ceny asfaltu uzależnione są od cen ropy. Co więcej, poziom hałasu w czasie jazdy po betonie jest niemal identyczny jak po asfalcie, zwłaszcza w przypadku betonu wzdłużnie zacieranego. Beton tworzy nawierzchnię sztywną, która zapewnia zmniejszone zużycie paliwa. Ponadto betonowe drogi nie odkształcają się, dzięki czemu nie ma ryzyka uszkodzenia zawieszenia pojazdu (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami