Blog

20.03.2024

Rozliczanie czasu praktyki zawodowej

W artykule znajdziesz:

Rozliczanie czasu praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych może być skomplikowane, ale rozumienie kilku kluczowych zasad może pomóc w przejściu przez ten proces bez większych problemów.

Oto kilka wskazówek:

 • Zrozumienie wymagań: Przede wszystkim, ważne jest, aby zrozumieć wymagania dotyczące praktyki zawodowej określone przez odpowiednie organy lub instytucje. Wymagania te mogą się różnić w zależności od kraju, regionu, a nawet specjalizacji w branży budowlanej. Przed rozpoczęciem praktyki warto zapoznać się z lokalnymi przepisami i standardami (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).
 • Dokumentowanie praktyki: Prowadzenie dokładnych zapisów dotyczących czasu spędzonego na praktyce, wykonywanych zadań oraz zdobytych umiejętności jest niezwykle ważne. Dziennik praktyk, który jest regularnie aktualizowany i podpisany przez przełożonego, może ułatwić proces weryfikacji.
 • Rodzaje umów: Różne formy zatrudnienia mogą być akceptowane jako doświadczenie zawodowe, w tym umowy o pracę, umowy zlecenia, a nawet wolontariat, o ile są one związane z branżą budowlaną i pozwalają na zdobywanie odpowiednich umiejętności. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem praktyki upewnić się, że forma zatrudnienia będzie akceptowalna.
 • Kontakt z komisją kwalifikacyjną: Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do sposobu dokumentowania swojej praktyki, najlepszym rozwiązaniem jest bezpośredni kontakt z okręgową komisją kwalifikacyjną. Mogą oni udzielić konkretnych wskazówek i wyjaśnień, jak prawidłowo prowadzić dokumentację.
 • Regularne weryfikacje: Zaleca się, aby nie czekać z weryfikacją dokumentów do ostatniej chwili. Regularne sprawdzanie, czy wszystkie niezbędne dokumenty są prawidłowo prowadzone i czy praktyka przebiega zgodnie z wymaganiami, może zaoszczędzić wiele stresu (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - aplikacja na telefon).
 • Elastyczność i adaptacja: Przepisy i wymagania mogą się zmieniać, a także różnić w zależności od specyfiki danej specjalizacji budowlanej. Ważne jest, aby być na bieżąco z aktualnymi wymaganiami i dostosowywać się do ewentualnych zmian w prawie czy procedurach.

 

Zakres praktyki zawodowej – nie wszystkie czynności można zaliczać

Podkreślenie różnicy między czynnościami, które można, a których nie można zaliczyć do praktyki zawodowej jest kluczowe przy staraniu się o uprawnienia budowlane. Jak wspomniałeś, nie wszystkie prace wykonywane na budowie czy przy projekcie są odpowiednie do zaliczenia jako praktyka zawodowa. Oto kilka kluczowych punktów na podstawie podanych informacji:

 • Zgodność z zakresem specjalności: Praktyka zawodowa powinna być bezpośrednio związana ze specjalnością uprawnień budowlanych, o które wnioskujesz. To oznacza, że czynności wykonane w trakcie praktyki powinny odpowiadać charakterowi i wymaganiom konkretnej specjalności (uprawnienia budowlane).
 • Rola techniczna na budowie: Praktyka na budowie powinna obejmować pełnienie funkcji technicznej i uczestnictwo w różnorodnych rodzajach robót budowlanych. To daje możliwość zapoznania się z szerokim zakresem prac przy realizacji inwestycji.
 • Udział w projektowaniu: W przypadku praktyki projektowej, kluczowe jest bezpośrednie zaangażowanie w proces tworzenia dokumentacji projektowej. Obejmuje to projektowanie, rysunki techniczne i inne aspekty wymagane w procesie projektowym.
 • Wykluczone czynności: Pewne czynności, takie jak przygotowywanie wycen, ofert przetargowych, prace kosztorysowe, opracowywanie dokumentacji powykonawczej, czy przygotowywanie materiałów reklamowych, generalnie nie kwalifikują się jako praktyka zawodowa. Podobnie, w przypadku praktyki projektowej, czynności takie jak inwentaryzacja czy prace koncepcyjne mogą nie być uznane za odpowiednie.
 • Kwalifikacje wymagane do wykonywania pracy: Dobrą zasadą jest zaliczanie tylko tych czynności, do wykonania których niezbędne są uprawnienia w danej specjalności. Jeśli praca, którą wykonujesz, wymaga specjalistycznych kwalifikacji zgodnych z Twoją dziedziną, prawdopodobnie będzie to odpowiedni wkład do Twojej praktyki zawodowej (program egzamin ustny).

 

Ogólne zasady rozliczania czasu praktyki

Podsumowując informacje dotyczące praktyki zawodowej z regulaminów postępowania kwalifikacyjnego PIIB (Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa) oraz IARP (Izby Architektów RP) oraz na podstawie doświadczeń i dobrych praktyk przekazanych przez czytelników:

 • Okres praktyki zawodowej jest rozliczany w tygodniach, zależnie od formy odbywania praktyki. Każdy rok praktyki zawiera 52 tygodnie pracy, każdy po 40 godzin.
 • Dni pracy w tygodniu: Praktyka zawodowa zakłada tydzień pracy składający się z 5 dni, które nie muszą wypadać od poniedziałku do piątku – szczegóły uzależnione są od umowy z pracodawcą oraz obowiązującego systemu pracy.
 • Norma czasu pracy jest zgodna z artykułem 129 Kodeksu Pracy, który określa dzień pracy na 8 godzin i tydzień pracy na przeciętnie 40 godzin (opinie o programie).
 • Nie można przyspieszyć praktyki przez zaliczenie więcej niż 52 tygodnie pracy w roku, nawet uwzględniając nadgodziny czy pracę w święta, w ramach tej samej umowy o pracę.
 • Umowy na niepełny etat lub o mniejszej niż 8 godzin dziennie pracochłonności wymagają proporcjonalnego wydłużenia okresu praktyki. Przykładowo, praca na pół etatu wymaga dwukrotnego wydłużenia okresu praktyki.
 • Długie przerwy świąteczne, urlopy i zwolnienia lekarskie nie są wliczane do okresu praktyki zawodowej. W przypadku pojedynczych dni nieobecności, teoretycznie powinno postępować się analogicznie, choć w praktyce szczegółowe rozliczanie może być trudne, szczególnie gdy zestawienie praktyk wypełnia się po zakończeniu okresu praktyki.

 

Umowa o dzieło i umowa zlecenie – jaki czas wpisać

W kwestii regulacji pracochłonności w umowach dotyczących praktyk, ważne jest, aby obie strony - zarówno praktykant jak i kierownik praktyk - miały jasne wytyczne odnośnie oczekiwanej ilości pracy. Jeśli umowa nie zawiera konkretnych zapisów dotyczących liczby godzin pracy, najlepiej jest, aby kierownik praktyk określił pracochłonność i uzgodnił ją z praktykantem. Wspólne ustalenie ilości godzin pracy i wpisanie ich do zestawienia praktyk pomaga uniknąć późniejszych nieporozumień.

Należy jednak pamiętać, że praktyki nie powinny być nadmiernie obciążające dla praktykanta. Przyjmuje się ogólną zasadę, że praca nie powinna przekraczać 8 godzin dziennie. To nie tylko pomaga zachować dobre samopoczucie praktykanta, ale także unika problemów z przepisami prawa pracy oraz krytycznym podejściem ze strony komisji oceniających. Praktyki mają być przede wszystkim edukacyjne i rozwijające, a nie tylko źródłem taniej siły roboczej (segregator aktów prawnych).

Drugi etat lub dodatkowa forma zatrudnienia

Podjęcie pracy na drugi etat w celu odbycia praktyki zawodowej jest dość powszechną praktyką, szczególnie w branży budowlanej, gdzie różnorodność doświadczeń może być kluczowa do zdobycia uprawnień zawodowych. W takich sytuacjach ważne jest, aby dokładnie zaplanować i dostosować swoje obowiązki oraz godziny pracy tak, aby nie tylko spełniać wymogi formalne, ale także dbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie.

Jeśli pracujesz na pełny etat i twoje obecne obowiązki nie kwalifikują się jako praktyka zawodowa, podjęcie dodatkowego zatrudnienia, które umożliwia zdobycie odpowiedniego doświadczenia, jest rozsądnym rozwiązaniem. Jednak kluczowe jest, aby pamiętać o ograniczeniu czasu pracy na tym dodatkowym stanowisku do maksymalnie 4 godzin dziennie, aby łączna liczba godzin pracy nie przekraczała 12 godzin na dobę. To nie tylko zalecenie z praktyk zawodowych, ale także ważny aspekt dbałości o własne zdrowie i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

W przypadku osób, które już odbywają praktykę zawodową i chcą zdobyć doświadczenie w innej specjalności, podobne zasady dotyczące czasu pracy i odpowiedniego balansu są równie istotne. Dodatkowa praktyka powinna być odpowiednio zorganizowana, aby nie obciążać zbytnio praktykanta, a jednocześnie zapewniać mu odpowiednie warunki do nauki i rozwijania umiejętności (segregator na egzamin ustny - pytania i opracowane odpowiedzi).

W obu przypadkach, jeśli podstawowe zatrudnienie jest krótsze niż standardowe 8 godzin dziennie, można dostosować długość dodatkowej praktyki, ale zawsze w granicach rozsądku i przepisów prawa pracy. Ważne jest, aby cały okres praktyki zawodowej, zarówno podstawowej, jak i dodatkowej, był odpowiednio dokumentowany i dostosowany do wymogów prawnych oraz potrzeb edukacyjnych praktykanta.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami