Blog

26.04.2019

Drogi komunikacji

W artykule znajdziesz:

Budownictwo mieszkalne - ekstensywność i drogi komunikacji

Budowa domów mieszkalnych wiąże się ze spełnieniem wielu określonych warunków, które zawierają przepisy prawa budowlanego (https://uprawnienia-budowlane.pl). Jest to zarówno zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jak i prawidłowego rozmieszczenia wnętrza oraz zewnętrznego terenu działki budowlanej (program na komputer). Wybrany projekt domu jednorodzinnego musi

Drogi komunikacji

uwzględniać szereg uwarunkowań, które dążą do prawidłowego usytuowania budynku w stosunku do otoczenia oraz planu komunikacji, zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców (program na telefon).

W jaki sposób plan zagospodarowania przestrzennego określa sposób zabudowy (opinie o programie)?

Jeśli chodzi o rozmieszczanie budynków wolnostojących o niewielkiej kubaturze, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego mogą być one budowane w zawartej zabudowie, na małych działkach budowlanych, ale na niektórych terenach dopuszczalna jest zabudowa jednorodzinna ekstensywna, która przewiduje usytuowanie obiektów na dużych działkach. Budownictwo jednorodzinne o charakterze rozproszonym występuje najczęściej poza obszarem miejskim (segregator aktów prawnych).

Oprócz uwzględnienia wielkości działek budowlanych plan zagospodarowania przestrzennego określa maksymalną wysokość domów, linię, jaką zabudowa jednorodzinna ekstensywna musi spełniać, a czasem nawet kolorystykę elewacji (promocja 3 w 1).

Jak skomunikowane są domy jednorodzinne?

Wszystkie budynki mieszkalne jednorodzinne powinny posiadać drogę dojazdową do posesji. Jest to najczęściej droga komunikacji ogólnej, z której mogą korzystać osoby trzecie bez ograniczeń. Dobrze zaprojektowana droga komunikacji ogólnej musi posiadać odpowiednią szerokość, aby w razie potrzeby mogła być wykorzystana jako droga ewakuacyjna bądź droga pożarowa (program egzamin ustny).

Bardzo ważną sprawą jest zapewnienie takiego dojazdu do posesji, który umożliwi szybki i wygodny dojazd służbom ratowniczym, takim jak straż pożarna, ekipy energetyczne lub gazownicze, a także karetka pogotowia. Od prawidłowej drożności drogi często zależy bezpieczeństwo mieszkańców.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami