Drzewa i krzewy

Drzewa i krzewy

Z rodzajów drzew najczęściej sadzonych na zieleńcach należy przede wszystkim wymienić: kasztanowiec, klon, lipę, olchę, topolę, dąb, buk, grab, świerk itp (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dobór odmiany w dużym stopniu uzależniony jest od gleby, na której posadzone mają być drzewa. Materiał do sadzenia jest standaryzowany, tzn. ma odpowiednią grubość i wysokość oraz określoną liczbę gałęzi w koronie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Poza tym drzewa muszą być zdrowe i mieć dobrze rozrośnięty system korzeniowy. Rozróżniamy trzy zasadnicze systemy sadzenia drzew na zieleńcach, a mianowicie: alejowy, grupowy (tzw. skupiony) i drzewa pojedyncze (solitery). Jako ozdobne sadzone są następujące rodzaje krzewów: tuja, jaśmin, bez, morwa biała, magnolia, tulipanowiec, różanecznik, prunus, forsycja, karagana itp. Sposób sadzenia krzewów uzależniony jest od ich gatunku. Na zieleńcach przeważnie sadzi się krzewy systemem grupowym, bądź jako solitery (uprawnienia budowlane).

Na solitery wybierane są ładniejsze krzewy z utworzoną dla nich perspektywą. W miejscu posadzenia drzewa i krzewu na trawnikach usuwa się trawę w kole o średnicy 1,40-1-2,00 m - dla umożliwienia przedostania się wody i powietrza do korzeni (program egzamin ustny).

Szereg urządzeń drobnych

Poza wymienionymi wyżej obiektami gospodarczymi w obrębie budynków mieszkalnych istnieje szereg innych jeszcze urządzeń drobnych - powszechnie występujących, jak np. śmietniki, trzepaki, piaskownice itd. Są to urządzenia nieodzowne dla utrzymania warunków higieny i czystości w granicach obiektów mieszkalnych. W nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym stosowane są wewnątrz budynku wbudowane zsypy na śmiecie na poszczególnych kondygnacjach (opinie o programie). Śmietniki są to skrzynie drewniane lub betonowe o pojemności około 10 m3, ustawiane przy budynkach mieszkalnych możliwie jak najdalej od okien. Wierzch skrzyni zaopatrzony jest w otwór do zsypu śmieci. W dolnej części jednego z boków skrzynia ma drugi otwór do wybierania śmieci.

W nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym zamiast mało estetycznych i niehigienicznych skrzyń na śmiecie ustawiane są, w ilości odpowiedniej do potrzeb, pojemniki, czyli kosze na śmiecie produkowane z blachy stalowej ocynkowanej. Pojemniki te zamykane są szczelnie pokrywami, łatwe są do przenoszenia i opróżniania ze śmieci. Trzepaki. Konstrukcja ich bywa drewniana lub stalowa przeważnie z rur (segregator aktów prawnych). Trzepaki powinny być ustawiane możliwie z dala od okien, aby kurz w czasie trzepania nie przenikał do mieszkań.

Należy dobrze utwierdzać je w podstawie, aby nie przewracały się w czasie użytkowania lub od wiatru. Piaskownice służą do zabaw dziecięcych. Miejsce dogodne na ten cel o powierzchni około 10-15 m2, oczyszczone z ziemi roślinnej i suche, obramowane jest deskami lub murem na grubość najmniej jednej cegły. Mur gładko wyprawia się zaprawą wapienno-cementową. Zamiast ścianki z cegły obramowanie może być również betonowe o grubości około 30 cm. Obramowanie piaskownicy wystaje ponad terenem zewnętrznym na wysokość 20—25 cm. Piaskownicę wypełnia się warstwą czystego, suchego i gruboziarnistego piasku o grubości około 50 cm (promocja 3 w 1). Kształt piaskownicy powinien być zharmonizowany z zagospodarowanym terenem.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !