Drzwi ogniowe w budynkach użyteczności publicznej

Budynki użyteczności publicznej obłożone są wieloma normami i wymogami, którym musi sprostać projektant i wykonawca budowlany (https://uprawnienia-budowlane.pl). Mamy tu na myśli przede wszystkim zapewnienie możliwie największego stopnia bezpieczeństwa. Jednym z najważniejszych wymogów, jakie muszą spełniać budynki użyteczności publicznej jest dobrze zorganizowany system ochrony przeciwpożarowej. Jednym z jego ważniejszych elementów są drzwi ogniowe, które powstrzymują rozprzestrzenianie się ognia na poprzez przegrody konstrukcyjne. Jakie normy muszą spełniać drzwi ogniowe? (program na komputer)

Po pierwsze: czym są drzwi ogniowe?

Drzwi ogniowe

Drzwi ogniowe inaczej bywają określane jako po prostu przeciwpożarowe. Ich zadaniem jest minimalizowanie zagrożenia związanego z pojawianiem się pożaru, a także przeciwdziałanie jego rozprzestrzenianiu się. Drzwi ogniowe przede wszystkim przez niechwytanie płomieni, mają utrudniać dalsze przedostawanie się ognia (program na telefon).

Ich obecność ma także uniemożliwiać przedostawanie się dymu do pomieszczeń znajdujących się za nimi. Element ten ma usprawnić szanse ewakuacji przez zwiększenie czasu bezpiecznego przebywania w pomieszczeniach, do których jeszcze ogień oraz dym nie dotarł (opinie o programie).

Normy dotyczące drzwi ogniowych

Jedna z wytycznych prawa mówi o szerokości drzwi przeciwpożarowych. Jest ona zależna od potencjalnej ilości ludzi, którzy mogą znajdować się w obiekcie podczas jego normalnego, codziennego funkcjonowania (segregator aktów prawnych). W większych obiektach, w których ilość ewakuowanych może być potencjalnie szacowana na 300 osób, drzwi muszą być wyposażone w dźwignię antypaniczną (promocja 3 w 1).

Wymogi nakazują także umożliwienie szybkiej ewakuacji z każdego pomieszczenia, w którym mogą znajdować się ludzi. W związku z tym, drzwi takie muszą znajdować się we wszystkich takich wydzielonych przestrzeniach. Drzwi ogniowe powinny być także wyposażone w systemy automatycznego zamykania w przypadku wykrycia wybuchu pożaru (program egzamin ustny). Istotna jest także ich odporność na przyjmowanie płomieni. Według przepisów, stopień tego parametru powinien sięgać wartości co najmniej połowy klasy odpornościowej ścian.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !