Blog

Dachówki zakładkowe ciągnione zdjęcie nr 10
18.04.2019

Drzwi ogniowe

W artykule znajdziesz:

Drzwi ogniowe w budynkach użyteczności publicznej

Budynki użyteczności publicznej obłożone są wieloma normami i wymogami, którym musi sprostać projektant i wykonawca budowlany (https://uprawnienia-budowlane.pl). Mamy tu na myśli przede wszystkim zapewnienie możliwie największego stopnia bezpieczeństwa. Jednym z najważniejszych wymogów, jakie muszą spełniać budynki użyteczności publicznej jest dobrze zorganizowany system ochrony przeciwpożarowej. Jednym z jego ważniejszych elementów są drzwi ogniowe, które powstrzymują rozprzestrzenianie się ognia na poprzez przegrody konstrukcyjne. Jakie normy muszą spełniać drzwi ogniowe? (program na komputer)

Po pierwsze: czym są drzwi ogniowe?

Dachówki zakładkowe ciągnione zdjęcie nr 11
Drzwi ogniowe

Drzwi ogniowe inaczej bywają określane jako po prostu przeciwpożarowe. Ich zadaniem jest minimalizowanie zagrożenia związanego z pojawianiem się pożaru, a także przeciwdziałanie jego rozprzestrzenianiu się. Drzwi ogniowe przede wszystkim przez niechwytanie płomieni, mają utrudniać dalsze przedostawanie się ognia (program na telefon).

Ich obecność ma także uniemożliwiać przedostawanie się dymu do pomieszczeń znajdujących się za nimi. Element ten ma usprawnić szanse ewakuacji przez zwiększenie czasu bezpiecznego przebywania w pomieszczeniach, do których jeszcze ogień oraz dym nie dotarł (opinie o programie).

Normy dotyczące drzwi ogniowych

Jedna z wytycznych prawa mówi o szerokości drzwi przeciwpożarowych. Jest ona zależna od potencjalnej ilości ludzi, którzy mogą znajdować się w obiekcie podczas jego normalnego, codziennego funkcjonowania (segregator aktów prawnych). W większych obiektach, w których ilość ewakuowanych może być potencjalnie szacowana na 300 osób, drzwi muszą być wyposażone w dźwignię antypaniczną (promocja 3 w 1).

Wymogi nakazują także umożliwienie szybkiej ewakuacji z każdego pomieszczenia, w którym mogą znajdować się ludzi. W związku z tym, drzwi takie muszą znajdować się we wszystkich takich wydzielonych przestrzeniach. Drzwi ogniowe powinny być także wyposażone w systemy automatycznego zamykania w przypadku wykrycia wybuchu pożaru (program egzamin ustny). Istotna jest także ich odporność na przyjmowanie płomieni. Według przepisów, stopień tego parametru powinien sięgać wartości co najmniej połowy klasy odpornościowej ścian.

Najnowsze wpisy

25.06.2024
Dachówki zakładkowe ciągnione zdjęcie nr 12
Ile trwa zrobienie uprawnień budowlanych?

Proces uzyskiwania pozwoleń na budowę w Polsce może różnić się w zależności od specyfiki wnioskowanych pozwoleń i poziomu zaawansowania. Studia…

25.06.2024
Dachówki zakładkowe ciągnione zdjęcie nr 13
Kurs na uprawnienia budowlane

Zgodnie z powszechną praktyką Polska Izba Inżynierów (PIIB) nie prowadzi bezpośrednio zawodowych kursów przygotowawczych ze względu na możliwy konflikt interesów.…

Dachówki zakładkowe ciągnione zdjęcie nr 16 Dachówki zakładkowe ciągnione zdjęcie nr 17 Dachówki zakładkowe ciągnione zdjęcie nr 18
Dachówki zakładkowe ciągnione zdjęcie nr 19
Dachówki zakładkowe ciągnione zdjęcie nr 20 Dachówki zakładkowe ciągnione zdjęcie nr 21 Dachówki zakładkowe ciągnione zdjęcie nr 22
Dachówki zakładkowe ciągnione zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Dachówki zakładkowe ciągnione zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Dachówki zakładkowe ciągnione zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Dachówki zakładkowe ciągnione zdjęcie nr 32 Dachówki zakładkowe ciągnione zdjęcie nr 33 Dachówki zakładkowe ciągnione zdjęcie nr 34
Dachówki zakładkowe ciągnione zdjęcie nr 35
Dachówki zakładkowe ciągnione zdjęcie nr 36 Dachówki zakładkowe ciągnione zdjęcie nr 37 Dachówki zakładkowe ciągnione zdjęcie nr 38
Dachówki zakładkowe ciągnione zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Dachówki zakładkowe ciągnione zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Dachówki zakładkowe ciągnione zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami