Blog

Stan odkształcenia zdjęcie nr 10
30.05.2018

Duży poziom wód gruntowych

W artykule znajdziesz:

Duży poziom wód gruntowych


Jednym z najważniejszych zadań osób, zajmujących się stawianiem budynków, jest realizacja fundamentu. Przede wszystkim należy rozstrzygnąć, jakie rodzaju on będzie, gdyż wyróżniamy dwa typy fundamentów, to jest bezpośredni oraz pośredni, czyli głęboki. Jeżeli chodzi o domki jednorodzinne oraz inne obiekty mniej więcej takiej wielkości, stosowany jest pierwszy rodzaj fundamentu, a więc taki, który obciążenia na grunt przenosi za sprawy swojej podstawy. Fundament bezpośredni ma od 80 cm do prawie 1,5 metra grubości i tworzą go ściany ulokowane na ławach z betonu, jakie zostały wzmocnione zbrojeniem podłużnym.


Gdyby specjalista z uprawnieniami budowlanymi, zauważył, że w terenie występuje duży poziom wód gruntowych, koniecznie powinien wykorzystać płytę, jaka znajdzie się pod budynkiem na całej jego powierzchni. W ten sposób uda się równo obciążyć konstrukcję danego budynku na ziemi. Jeżeli natomiast mamy do czynienia z glebami cięższymi, powinno się pomyśleć o głębszym fundamencie. Jest to rozwiązanie kosztowniejsze, jednak konieczne, jeżeli nie chce się usuwać problemu w przyszłości. Nie ulega najmniejszych wątpliwości, że znacznie lepiej będzie zawczasu pomyśleć o prawidłowym ulokowaniu nieruchomości.


Innym rodzajem fundamentu jest pośredni. Są to zazwyczaj pale żelbetowe, ściany szczelinowe albo studnie. To nich skupi się obciążenie całą konstrukcją budynku. Fundament pośredni, zwany również głębokim nie jest wykorzystywany przy stawianiu domków, jakie służą do celów mieszkalnych, tylko w przypadku obiektów o znacznie większych gabarytach. Dzieję się to zatem wówczas, kiedy występują obawy, że naturalne podłoże w niedostateczny sposób może zapewnić utrzymanie nieruchomości w odpowiednim stanie. Niewątpliwie, to fundament pośredni jest droższy od bezpośredniego, ponieważ konieczne jest zastosowanie sztucznej podpory dla obiektu architektonicznego. Trzeba go wykonać przy budowie wielkich punktów handlowych, hal sportowych oraz sal koncertowych, ale także bloków mieszkalnych.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Stan odkształcenia zdjęcie nr 11
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Stan odkształcenia zdjęcie nr 12
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Stan odkształcenia zdjęcie nr 15 Stan odkształcenia zdjęcie nr 16 Stan odkształcenia zdjęcie nr 17
Stan odkształcenia zdjęcie nr 18
Stan odkształcenia zdjęcie nr 19 Stan odkształcenia zdjęcie nr 20 Stan odkształcenia zdjęcie nr 21
Stan odkształcenia zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Stan odkształcenia zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Stan odkształcenia zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Stan odkształcenia zdjęcie nr 31 Stan odkształcenia zdjęcie nr 32 Stan odkształcenia zdjęcie nr 33
Stan odkształcenia zdjęcie nr 34
Stan odkształcenia zdjęcie nr 35 Stan odkształcenia zdjęcie nr 36 Stan odkształcenia zdjęcie nr 37
Stan odkształcenia zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Stan odkształcenia zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Stan odkształcenia zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami