Farba olejna

Farba olejna

Farba olejna podkładowa na pyle cynkowym (symbol 2121-004-950) stanowi zawiesinę pyłu cynkowego (w ilości co najmniej 65%) w spoiwie olejno-żywicznym z dodatkiem substancji pomocniczych (program uprawnienia budowlane na komputer).
Farba olejna na pyle cynkowym daje powłoki szare, matowe o dobrej przyczepności do stali i dużej elastyczności. Cechą charakterystyczną tej farby jest szybkie schnięcie, duża twardość i wodoodporność uzyskiwanych powłok.

Powłoki z farby na pyle cynkowym posiadają dobre właściwości przeciwrdzewne, a na wpływy atmosferyczne są bardziej odporne niż powłoki z farb olejnych miniowych. Farba „Cynkol” i powłoki z niej uzyskiwane posiadają właściwości (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Farba olejna na pyle cynkowym jest przeciwrdzewną farbą podkładową pod powłoki z nawierzchniowych farb, lakierów i emalii olejnych syntetycznych, poliwinylowych i chlorokauczukowych. Farbę stosuje się do gruntowania powierzchni stalowych, żeliwnych i ocynkowanych narażonych na działanie atmosfery wiejskiej, miejskiej i przemysłowej, umiarkowanie agresywnej. Zestawy olejne lub syntetyczne na farbie olejnej i pyle cynkowym są mało odporne na działanie atmosfery przemysłowej i nieodporne na czynniki chemiczne agresywne oraz długotrwałe działanie wody.

Przedmiot zagruntowany farbą olejną na pyle cynkowym można spawać i zgrzewać. Farbę tę można stosować zamiast farby olejnej miniowej 60% 2121-002-270 oraz farby syntetycznej miniowej ftalowej 60% 3121-002-270.
Farby należy nakładać na powierzchnie oczyszczone co najmniej do II stopnia oczyszczenia (uprawnienia budowlane).

Przed przystąpieniem do malowania farbę należy wymieszać. Jeżeli wymieszanie osadu nie jest możliwe, farba nie nadaje się do użytku. Farba sprzedawana jest w postaci półpłynnej (lepkość 240-260 sek wg kubka Forda 0 4), do malowania należy ją rozcieńczyć do odpowiedniej konsystencji za pomocą benzyny do lakierów lub rozcieńczalnika do wyrobów olejnych. Farbę można nakładać pędzlem przy rozcieńczeniu do lepkości 60-70 sek wg kubka Forda 0 4, lub pistoletem - przy rozcieńczeniu do lepkości 35-45 sek wg kubka Forda 0 4. Farbę olejną na pyle cynkowym nakłada się zwykle w dwóch warstwach, przy czym drugie malowanie wykonuje się w 24 godz. po nałożeniu pierwszej warstwy.

Farba syntetyczna

Dalsze warstwy zestawu można wykonywać nie wcześniej niż po upływie 48 godz. od nałożenia drugiej warstwy farby gruntowej, ale nie później niż po 2 miesiącach. Jeden litr farby wystarcza do jednokrotnego pomalowania ok. 17 m2 powierzchni (program egzamin ustny).
Farba zawiera składniki łatwopalne i zapalne przy zaiskrzeniu. Przy pracy z nią należy przestrzegać obowiązujących przepisów p.poż. i bhp. Do otwierania naczyń z farbą i mieszania nie wolno stosować narzędzi iskrzących.

Farba syntetyczna podkładowa miniowa ftalowa 60% 3121-002-270 stanowi zawiesinę minii ołowianej i wypełniaczy w spoiwie opartym na żywicy ftalowej.
Farba tworzy powłokę koloru jasnoczerwonego, lekko matową, elastyczną i wodoodporną o dobrej przyczepności do stali. Farba syntetyczna podkładowa miniowa ftalowa tworzy powłoki szybciej schnące od farb olejnych miniowych (opinie o programie).
Farbę syntetyczną podkładową miniową ftalową 60% 3121-002-270 stosuje się jako farbę do gruntowania nowych i konserwowania starych konstrukcji i obiektów ze stali i żelaza. Farbę stosuje się wyłącznie jako podkład pod nawierzchniowe farby, lakiery i emalie olejne, syntetyczne i chlorokauczukowe (segregator aktów prawnych).

Zestawy na farbie syntetycznej ftalowo-miniowej stosowane są do zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych, atmosfery wiejskiej, miejskiej i przemysłowej umiarkowanie agresywnej. Farbę nakłada się na powierzchnie oczyszczone do co najmniej II stopnia oczyszczenia, przy czym jako najlepszy sposób oczyszczenia zaleca się piaskowanie. Farbę przed przystąpieniem do malowania należy dokładnie wymieszać. Jeżeli wymieszanie osadu nie jest możliwe, farba nie nadaje się do użytku. Farbę nakłada się pędzlem, nie można stosować metody natryskowej (promocja 3 w 1)..

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !