Blog

Obiekt wpisany do rejestru zabytków zdjęcie nr 10
09.12.2021

Dwie przepony izolacyjne

W artykule znajdziesz:

Dwie przepony izolacyjne

Obiekt wpisany do rejestru zabytków zdjęcie nr 11
Dwie przepony izolacyjne

Dwie przepony izolacyjne rozdzielone są szczeliną. Ażeby przebić się otworem z budynku A do B, należy szczelinę wzdłuż obwodu futryny drzwiowej zamknąć spoiną pomiędzy dwiema przeponami stosując ustrój przegubowy. W związku z tym zakłada się ramy zaciskowe na końcówki przepon i przykrywa się spoinę pasem blachy ołowianej grubości 3 mm w zaciski pomiędzy listwami. Ażeby przy ruchach konstrukcji ścianki ekranowe 5 przesuwały się z płytą konstrukcyjną, stosuje się zakotowienie 7, 12 i 13 dla zapewnienia stałej kompresji przepon (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wykonanie konstrukcji spoiny przegubowej, tylko z założeniem spoiny igelitowej zamiast ołowianej.
Taśm dylatacyjnych z PCW nie należy stosować w miejscach narażonych na działanie rozpuszczalników organicznych (benzen, benzyna, tri, ksylen, octan butylu itp.) oraz na bezpośrednie mechaniczne uszkodzenia, takie jak przebicia ostrymi prętami itp.
Roboty związane Z uszczelnianiem taśmami z PCW dylatacji w obiektach budowlanych powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C.
Krajowe taśmy dylatacyjne z PCW należy łączyć przez spawanie gorącym powietrzem przy pomocy pręta spawalniczego ze zmiękczonego PCW (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przy łączeniu odcinków należy zwrócić uwagę, aby profil taśmy nie został przy tym zdeformowany. Niedopuszczalne jest łączenie odcinków taśm przez spawanie ich na zakładkę.
Gorące powietrze stosowane przy spawaniu PCW powinno być sprężone do ciśnienia 0,06-0,4 at (uprawnienia budowlane). Powinno ono być czyste, nie zawierać wody i olejów. Warunki takie zapewnia stosowanie elektrycznych dmuchaw-palników. Temperatura powietrza bezpośrednio przy ustniku dmuchawy-palnika powinna zawierać się w granicach 250-h350°C. Wskazane jest stosowanie palników- -dmuchaw posiadających regulację ilości przepływu powietrza, jak również temperatury (np. palnik-dmuchawa firmy Autogenwerk Zinser-Eberzbach-Filc).

Zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej

Do pomiaru temperatury powietrza w praktyce nie stosuje się termometrów (program egzamin ustny). Ustala się ją na podstawie następującej próby: papieros, trzymany bezpośrednio w pobliżu końca palnika-dmuchawy, po upływie 5 sek. powinien zabarwić się na brązowo w strumieniu gorącego powietrza, a po 6-7 sek powinien się rozżarzyć.
Przy budowie zapór wodnych w Polsce stosowano również taśmy izolacyjne Sika-Fugenband.
Do montażu taśm dylatacyjnych z PCW przystępuje się po wykonaniu robót zbrójarskich i deskowania.

Deskowanie od strony szczeliny dylatacyjnej, w miejscu, w którym zgodnie z dokumentacją projektową ma być założona taśma z PCW, musi być dzielone i posiadać szczelinę, przez którą się ją przekłada (opinie o programie).
Aby zapobiec opadaniu i zwijaniu się taśmy, brzeg przeznaczony do zabetonowania przymocowuje się do prętów montażowych lub zbrojenia za pomocą uchwytów z miękkiego, mocnego drutu lub zacisku.
Po wykonaniu wymienionych czynności należy przystąpić do pierwszego etapu betonowania, a mianowicie wbetonować taśmy z jednej strony szczeliny, starając się jak najdokładniej uszczelnić (podbić) beton pod taśmę. Dalszy tok postępowania zależy od przewidzianego projektem sposobu dodatkowego zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej. Zabezpieczenie to w każdym przypadku powinno chronić środkową, profilowaną część taśmy przed zabetonowaniem „na sztywno” (segregator aktów prawnych).

Po związaniu betonu z pierwszego etapu betonowania, o ile nie przewiduje się pozostawienia na stałe dolnej części deskowania, należy je usunąć. Powierzchnię betonu w miejscach usuniętego deskowania zabezpiecza się przed możliwością połączenia z dalszymi partiami betonu, np. przez założenie paska płyty pilśniowej miękkiej, płyty korkowej, styropianu, papy lub podobnego materiału, ewentualnie przez nałożenie warstwy lepiku lub kitu asfaltowego (promocja 3 w 1). Zabezpieczenie to winno być wykonane zgodnie z projektem.

Następnie niezabetonowany brzeg taśmy należy umocować uchwytami z drutu do prętów montażowych lub zbrojenia drugiej części konstrukcji i ułożyć beton z drugiej strony szczeliny dylatacyjnej, analogicznie jak poprzednio.

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Obiekt wpisany do rejestru zabytków zdjęcie nr 12
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Obiekt wpisany do rejestru zabytków zdjęcie nr 13
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Obiekt wpisany do rejestru zabytków zdjęcie nr 16 Obiekt wpisany do rejestru zabytków zdjęcie nr 17 Obiekt wpisany do rejestru zabytków zdjęcie nr 18
Obiekt wpisany do rejestru zabytków zdjęcie nr 19
Obiekt wpisany do rejestru zabytków zdjęcie nr 20 Obiekt wpisany do rejestru zabytków zdjęcie nr 21 Obiekt wpisany do rejestru zabytków zdjęcie nr 22
Obiekt wpisany do rejestru zabytków zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Obiekt wpisany do rejestru zabytków zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Obiekt wpisany do rejestru zabytków zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Obiekt wpisany do rejestru zabytków zdjęcie nr 32 Obiekt wpisany do rejestru zabytków zdjęcie nr 33 Obiekt wpisany do rejestru zabytków zdjęcie nr 34
Obiekt wpisany do rejestru zabytków zdjęcie nr 35
Obiekt wpisany do rejestru zabytków zdjęcie nr 36 Obiekt wpisany do rejestru zabytków zdjęcie nr 37 Obiekt wpisany do rejestru zabytków zdjęcie nr 38
Obiekt wpisany do rejestru zabytków zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Obiekt wpisany do rejestru zabytków zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Obiekt wpisany do rejestru zabytków zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami