Dynamika barw

Dynamika barw

Barwy o silnym działaniu sygnalizującym są stosowane jako barwy rozpoznawcze i ostrzegawcze, tak np. oznacza się nimi rurociągi z przepływającą cieczą, butle stalowe do gazów i urządzenia przeciwpożarowe. Pomiędzy barwami rozpoznawczymi i ostrzegawczymi a ich tłem musi być zachowany duży kontrast (program uprawnienia budowlane na komputer).

Celem stosowania dynamiki barw jest wywoływanie wrażeń wzrokowych przyczyniających się do dobrego samopoczucia ludzi, które z kolei wpływa na wzrost wydajności pracy (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Dynamika barw jest pożądana również w miejscach, gdzie zachodzi konieczność ochrony konstrukcji i urządzeń metalowych przed korozją. Oba te zagadnienia są ze sobą ściśle związane, wobec czego często muszą być rozwiązywane we wzajemnym uzależnieniu.

Dobór barw w obiektach przemysłowych przedstawionych w tablicach barwnych 3 i 4 w dużej mierze odpowiada zasadom stosowania dynamiki barw (uprawnienia budowlane). Rozwiązanie podanych niżej zadań pozwoli wam te zasady zrozumieć i utrwalić. Przez rozwiązanie następnych zadań powinniście opanować skalę barw 4- wyrobów lakierowych stosowanych do pokryć ochronnych. Powinniście również ćwiczyć umiejętność właściwego stosowania tych barw i oceny kolorystyki.

Zadanie dotyczy doboru barw spośród kolorów wyrobów lakierowych stosowanych do ochrony przed korozją (program egzamin ustny).

  • Dobierzcie przez mieszanie wodnych farb kryjących, np. gwaszu, kolory podobne do wymienionych wyżej kolorów wyrobów lakierowych. Każdy z przygotowanych kolorów nanieście na kartkę papieru formatu A6, tak by otrzymać powlokę kryjącą. Po wyschnięciu potnijcie każdą kartkę na paski o wymiarach 50×10,5 mm.
  • Zestawcie trzy rzędy pociętych uprzednio pasków w następujący układ:
  • rząd: od barw najjaśniejszych do najciemniejszych,
  • rząd: od barw najbardziej aktywnych do najbardziej pasywnych,
  • rząd: od barw najcieplejszych do najzimniejszych (opinie o programie).

Wzrost wydajności pracy

Paski należy starannie ułożyć jeden pod drugim i nakleić na kartkę papieru rysunkowego formatu A4. Barwy należy opisać stosując ich numery podane wyżej według „Informatora technicznego farb i lakierów" (segregator aktów prawnych).

  • Naklejcie na białym papierze rysunkowym po cztery barwne paski, jeden obok drugiego, według wymienionych niżej kolorów:
  • nr 860, 890, 530, 990,
  • nr 860, 220, 530, 660,
  • nr 860, 130, 530, 660,
  • nr 110, 390, 680, 990.

Oceńcie, która grupa barw daje silniejsze, a która słabsze wrażenie wzrokowe. Dynamika barw jest to siła oddziaływania barw na psychikę człowieka, polegająca na pobudzaniu go do określonej postawy lub działania. Dynamika barw umiejętnie stosowana w miejscu pracy powinna wpływać na polepszenie samopoczucia ludzi, a przez to również na poprawę bezpieczeństwa i wzrost wydajności pracy.

Ponieważ dla zakładów produkcyjnych i urządzeń transportowych duże znaczenie ma nie tylko ochrona przed korozją, lecz również dynamika barw, oba te zagadnienia często muszą być rozwiązywane łącznie. Szkodami są tylko takie zniszczenia, które powstają na długo przed określonym z góry okresem trwałości pokryć ochronnych. Nie należy do szkód powolne niszczenie pokrycia powodowane przez znane środowisko agresywne, np. przez wpływy atmosferyczne, przejawiające się w ubytku substancji pokrycia rozpoczynającym się od jego powierzchni (promocja 3 w 1).

Przyczynami szkód są przeważnie błędy popełniane przy składowaniu, przygotowywaniu, zastosowaniu i nanoszeniu na metal materiałów przeciwkorozyjnych. Stąd tez badanie przyczyn występujących szkód wymaga również samokrytycznego sprawdzenia jakości własnej pracy. Poniżej będą opisane szkody najczęściej występujące w pokryciach z metalu natryskanego w pokryciach lakierowanych i w okładzinach.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami