Blog

08.09.2022

Dział produkcji naturalnej

W artykule znajdziesz:

Dział produkcji naturalnej

Najmniejszy udział w zatrudnieniu narodowym ma dział produkcji naturalnej (odpowiednio 4 i 2,8%). Ze względów środowiskowych rolnictwo gospodaruje zaledwie na 59% pow. kraju, przy czym 27% przypada na łąki i pastwiska, a tylko I 2% zajmuj.) grunty orne, sady i ogrody. Pomimo przewagi gospodarstw mało i średnioobszurowych (średnio 10- 12 ha), produkt ja rolnic za ma charakter wysokolowarowy i zaspokaja ok. 80% krajowego zapotrzebowania. Dominującym działem jest hodowla zwierząt, dająca ok. 3/4 wartości produkcji rolnej (program uprawnienia budowlane na komputer). Na przeważającej części Wyżyny Szwajcarskiej oraz w niższych partiach Jury i Alp hoduje się przede wszystkim bydło (w 1997 - 1,76 min. szl. gt. rasy mlecznej), a w strefach podmiejskich trzodę chlewu.) (1,55 min szt.) i drób (ok. 6 min szt.). W regionie alpejskim i wyżej położonych terenach jury ważną rolę odgrywa wypas owiec (442 tys. szt. w 1997). Rozpowszechnione jest łączenie w gospodarstwach produkcji zwierzęcej z roślinną. Wśród upraw dominujących wymienić należy zboża: pszenicę (584 tys. t w 1997), jęczmień (31 5 tys. t), owies i kukurydzę; ponadto ziemniaki (700 tys. t), buraki cukrowe (I min l) i warzywa (łącznie 310 tys. t). W dolinach Renu, Rodanu, nad Jeziorem Genewskim oraz w pd. części kanionu Ticino rozwinięte jest sadownictwo (jabłka, gruszki i śliwki) oraz uprawa winnej latorośli (I 55 tys. t) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Bardzo niewielkie jest znać zenie rybołówstwa (1,8 tys. t masy połowowej w 1996). W ograniczonym i ściśle kontrolowanym zakresie prowadzi się też gospodarkę leśną (systematyczne uzupełnianie wylesieni. W 1996 pozyskano 4, 5 min m1 drewna, które w ponad 78% poddano przetwórstwu przemysłowemu (uprawnienia budowlane).

Sól kamienna

Z braku większych zasobów mineralnych, znikome znaczenie gospodarcze ma górnic Iwo. Na większą skalę eksploatuje się jedynie surowce skalne dla przemysłu mineralnego i budownictwa (margle, wapienie, a w kantonie Neucha- tel naturalny asfalt) oraz sól kamienną (Jura). Bardzo bogate są natomiast zasoby wód mineralnych (także termalnych), użytkowanych w wielu ośrodkach uzdrowiskowych i przemyśle spożywczym. Gały sektor przemysłowy zatrudnia 29% czynnych zawodowo (1998) i wytwarza ponad 50% wartości globalnej PKB (31,1% w 1995). Cechuje go znaczny udział małych i średnich przedsiębiorstw oraz niemal zupełny brak firm państwowych (program egzamin ustny).

Dotyczy to także energetyki, która bazuje przede wszystkim na wykorzystaniu energii wodnej (52,7% produkcji w 1996) oraz jądrowej (43,3%; 5 reaktorów*) łącznej mocy .5,1 tys. MW) (opinie o programie). Największe z hydroelektrowni zlokalizowano na Renie, Rodanie i ich alpejskich dopływach (tamy: Grande-Dixence na rzece Dixence i Mauvoisin na Drance należą do najwyższych w Europie; mierzą odpowiednio 285 i 237 m wys.), a ok. 1/ 5 mocy zainstalowanej przypada na kanton Valais. Zaledwie 4% produkowanej energii pochodzi z elektrowni cieplnych opalanyc h ropą. Produkcja globalna energii w 1996 osiągnęła 54,8 mid kWh. Tak wysoki poziom generowanej mocy pozwala na rozwój butnie Iwa aluminium. Zakłady tej branży, bazujące na importowanym tlenku glinu, zlokalizowano w Szafuzie i Neuhausen nad Renem (26,6 tys. t aluminium w 1996) (segregator aktów prawnych).

Do najmocniejszych gałęzi przetwórstwa należą jednak przede wszystkim przemysły: elektromaszynowy, spożywczy, chemiczny i włókienniczo tryfikowanych), które dzięki licznym tunelom (Simplon odl. I‘i,8 km, Św. Gotharcła 15 km) zapewniaj,) sprawne i szybkie pokonanie Alp. Rozbudowany jest także system drogowych (71 tys. km tras, w tym I (> 58 km autostrad, które podobnie jak koleje pokonuj.) największe alpejskie bariery dzięki licznym tunelom (m.in. Sw. (iolhardaodl. It), i km). ()ba systemy po równo dzięki między siebie przewozy towarowe, wśród których niezwykle istot n.) rolę spełniaj.) połączenia kombinowane. Ich rozwojowi służyć’ ma realizacja projektu NLA I - budowy dwóch szybkie h połączeń kolejowych na trasie Mediolan (w tym nowego tunelu Sw. (iolharda odl. 57 km i tunelu Lótsch- berg km) (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami