Działalność przemysłowa w budynku rolniczym - czy jest to możliwe?


Działalność przemysłowa w budynku rolniczym - czy jest to możliwe?

 

Budynki, które niegdyś służyły, jako rolnicze mogą stać się miejscem nowej działalności gospodarczej. Nie jest to zakazane żadnymi przepisami prawa. Istotnym jednak jest, aby przekształcić posiadane obiekty rolnicze w budynki przemysłowe. Zgodnie z kategorią XVIII obiektów budowlanych, za budynki przemysłowe uznaje się budynki służące energetyce, produkcyjne, montownie, wytwórnie, rzeźnie oraz obiekty magazynowe takie jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego. Jeśli w obiekcie podlegającym modyfikacji ma znajdować się, któraś z wyżej wymienionych działalności, to należy złożyć wniosek o przekształcenie. Jest on składany do odpowiedniego organu, najczęściej jest to miejski lub gminny zarząd budynków.

 

Wniosek o przekształcenie musi mieć formę pisemną. Istotnym jest również to, czy w przeszłości budynek rolniczy również miał charakter przemysłowy. Bez problemu można dowiedzieć się tego w Urzędzie Miasta, czy też Starostwie Powiatowym. Jest to sytuacja, kiedy proces przekształcenia nie jest konieczny.


Obiekty usytuowane na gruntach rolniczych można podzielić na te, które służą wyłącznie celom rolniczym oraz te, które mają charakter przemysłowy. Warto jednak podkreślić, że budynki do celów rolniczych mogą zostać zwolnione z opodatkowania, o ile spełniają one pozostałe wymogi. W przypadku budynków przemysłowych nie ma takiej możliwości.


Proces przekształcania obiektu budowlanego rolniczego w przemysłowy wymaga zaakceptowania właściwego organu. Ponadto trzeba liczyć się z koniecznością płacenia podatku od nieruchomości.


Bardzo często zdarza się tak, że prawni właściciele budynków nie posiadają żadnej dokumentacji. Nie mogą, więc sprawdzić, jaki status prawny ma dany obiekt budowlany. Nie jest to jednak przeszkoda, gdyż wszystkiego można dowiedzieć się w właściwym urzędzie. Być może proces przemianowania w danym przypadku nie będzie konieczny.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami