Działanie drgań

Działanie drgań

Działanie drgań na procesy produkcyjne wyraża się w tym, że pracujące elementy agregatów produkcyjnych wykonują nieprzewidziane procesem technologicznym ruchy, co nieraz wybitnie szkodliwie oddziaływa na sam proces obróbki i na jakość wyrobów (program uprawnienia budowlane na komputer). Stopień tego oddziaływania zależy od wrażliwości danego agregatu produkcyjnego na wpływy zewnętrzne; ta zaś z reguł; zależy od wymaganej od agregatu jakości i dokładności obróbki. Ponieważ te szkodliwe ruchy przekazują się na agregat poprzez jego podłoże (fundament strop itp., na których jest on ustawiony), stąd potrzeba ograniczenia ruchów konstrukcji budowlanych, na których agregaty te są ustawiane.

Materiał doświadczalny w tym zakresie jest dość szczupły (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Dlatego też nie można twierdzić zdecydowanie, czy prędkość, czy też przyspieszenie ruchu drgającego przekazującego się na maszyny przez podłoże, wywierają większy wpływ na pracę maszyn.
Aby w każdym konkretnym przypadku uzyskać dopuszczalną amplitudę należy wartości nieprzekraczalnych prędkości. Natychmiast po jego przyłożeniu materiał odkształca się sprężyście (odcinek ab), po czym następuje okres odkształceń opóźnionych trwający przez cały czas pozostawania obciążenia na konstrukcji (odcinek bc) (uprawnienia budowlane).

W okresie tym odkształcenia mogą wzrastać szybciej lub wolniej; mogą też one stabilizować się, dążąc do określonej granicy. Po zdjęciu obciążenia z konstrukcji następuje znów odkształcenie natychmiastowe odwrotnego niż pierwotne znaku (odcinek cd). Dla większości materiałów odwrotne odkształcenie bywa takie samo, jak odkształcenie na początku procesu obciążenia (ab = cd) (program egzamin ustny).

Sprężystości betonu

Następnie rozpoczyna się powrót do stanu pierwotnego poprzez odkształcenia opóźnione; te ostatnie mogą trwać bardzo długo (odcinek de). Jeśli dokonujemy pomiaru modułu sprężystości betonu natychmiast po przyłożeniu obciążenia, wartość jego będzie większa, niż w przypadku, gdy pomiędzy chwilą przyłożenia obciążenia a chwilą pomiaru upłynie dłuższy okres czasu. W tym ostatnim bowiem przypadku odkształcenie zdąży się rozwinąć i do części natychmiastowej jego dojdzie jeszcze część opóźniona (opinie o programie).

Dlatego też dynamiczny moduł Younga betonu jest nieco wyższy od statycznego. Można przyjąć, że zwiększenie to nie przekracza 10% wartości statycznej.
Istnienie w materiale opóźnionej sprężystości świadczy o tym, że materiał pochłania część dostarczonej energii; w procesie drgań oznacza to występowanie tłumienia, wyrażającego się w stopniowym zanikaniu amplitud drgań własnych, wywołanych jednorazowym impulsem przyłożonym do konstrukcji.

W czasie drgań materiał poddany jest zmiennym obciążeniom; skutkiem tych obciążeń są zmienne co do wartości (i czasem co do znaku) naprężenia w materiale. Długotrwałe działanie zmiennych naprężeń obniża wytrzymałość materiału (segregator aktów prawnych). Wg Korczinskiego można uważać, że wytrzymałość dynamiczne betonu (tzn. wytrzymałość na długotrwałe działanie dynamicznego naprężenia zmiennego znaku) przedstawia dość dobrze wykres.
Wartość „wytrzymałości dynamicznej” jest pojęciem umownym; wpływają na nią nie tylko rodzaj materiału, ale też i kształt i wymiary próbki, rodzaj badania (rozciąganie, ściskanie, ścinanie), sposób przykładania obciążenia, sposób obróbki próbki i wiele innych czynników.

Najlepiej zbadano dynamiczną wytrzymałość stali; badania nad dynamiczną wytrzymałością betonu są fragmentaryczne i nie dają jeszcze obrazu, na podstawie którego można by wytworzyć o niej skrystalizowane pojęcie. Dlatego jesteśmy zmuszeni stosować do betonu kryteria, opracowane dla innych materiałów (przede wszystkim dla stali) (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !