Blog

25.08.2022

Produkcja rolnicza

W artykule znajdziesz:

Produkcja rolnicza

Usługi ogółem tworzą 85% PKB i zatrudniają 81% ludności czynnej zawodowo. Przemysł wytwarza jedynie 10% PKB i zatrudnia I 2% pracujących. Obejmuje gł. produkcję soli, farmaceutyków, rumu, przeróbkę ropy naftowej (towary eksportowe). Produkcja rolnicza daje 5°o PKB i zatrudnia 7% pracujących. Większość terenów rolniczych to sady, gdzie rosną owoce cytrusowe, avocado, papaya. Ważna jest także uprawa warzyw (artykuł eksportu). Rozwija się rybołówstwo (langusty, gąbki) (program uprawnienia budowlane na komputer). Wartość importu przewyższa prawie sześciokrotnie wartość eksportu. Wymiana handlowa odbywa się gł. ze Stanami Zjednoczonymi i (w mniejszym stopniu) z Kanadą. Z 2450 km dróg 57% posiada utwardzoną nawierzchnię. Funkcjonują 22 lotniska - gł. to Freeport, Nassau, Eleuthera - oraz kilka portów morskich, wśród nich Freeport i Eleuthera (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Turystyka na Bahamach swój rozwój zawdzięcza warunkom klimatycznym i walorom środowiska przyrodniczego (rozległe piaszczyste plaże, czysta i ciepła woda morska) umożliwiającym uprawianie kąpieli, żeglarstwa, wędkarstwa i nurkowania (w głębinach przybrzeżnych weki leży wiele zatopionych statków, które przyciągają poszukiwaczy podwodnych skarbów). Polityka państwa zmierza do rozwoju ekoturystyki i rejsów wycieczkowych (uprawnienia budowlane).

Miejscem koncentracji infrastruktury turystycznej (liczne wille, rezydencje, hotele, przystanie jachtowe, kasyna gry itp.) są wyspy: Wielka Bahama (największymi ośrodkami ruchu turystycznego są tu Freeport i Lucaya) oraz New Providence. Baza hotelowa archipelagu posiada tys. miejsc noc lęgowych. W 1995 Bahamy odwiedziło 1598 tys. turystów, gł. ze Stanów Zjednoczonych (81%). Europejczycy stanowili 7% ogólnej liczby przyjezdnych. Wpływy z turystyki zagranicznej wyniosły I 546 min USD (40,8% PNB) (program egzamin ustny).

Archipelag

Archipelag był pierwszym lądem, do którego dotarła w 1492 ekspedycja Krzysztofa Kolumba. Od 1627 wyspy były penetrowane przez kolonistów angielskich, którzy zaczęli sprowadzać czarnych niewolników. Kilkudziesięcioletnia rywalizacja pomiędzy Anglią, Hiszpanią i Francją o archipelag zakończyła się w 1719 zwycięstwem Wielkiej Brytanii. Od 1964 Brytyjczycy zgodzili się przyznać Bahamom wewnętrzną autonomię, a w 1975 całkowitą niepodległość. W tym samym roku wyspy przystąpiły do Wspólnoty Narodów (opinie o programie). Formalną głową państwa jest Elżbieta II, mianująca gubernatora generalnego. Powołuje on spośród wygrywającej wybory partii rząd i kierującego nim premiera. Rząd odpowiedzialny jest przed dwuizbowym parlamentem o 5-letniej kadencji.

Na terytorium Belize wykształć iły się, czerwone i żółte gleby laterytowe: vralsole i nitisole, które jednak bardzo szybko erozji. Większe znaczenie dla rolnictwa -3ją lokalne namuły rzeczne (mady) (segregator aktów prawnych). W lasach rosną cenne gatunki drzew: mahoń, cedr, drzewo gwajakowe. W części pn. występują sawanny, a wzdłuż wybrzeży - zarośla (mangrowe). W lasach tropikalnych liczne gatunki małp, tapiry, węże, ptaki m.m. rzadki białopiór biały) i owady, na sawannach pumy i jaguary, a w rzekach krokodyle oraz - będące pod ochroną - manaty karaibskie. A Belize istnieje szereg rezerwatów i parków narodowych, wśród nich najbardziej znany jest Blue Hole.

W strukturze etnicznej ludności największą stanowią Metysi (44%). Wielu jest też Kreoli 30%) oraz Indian. 8% to potomkowie Indian i murzynów - Zambo językiem urzędowym jest bielski, używa się też hiszpańskiego oraz dialektów i karaibskiego. 70% mieszkańców Belize stanowią katolicy i anglikanie, pozostali to metodyści, z ełonoświątkowcy, członkowie sekty menonitów n. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 9 osób/km (promocja 3 w 1). A miastach żyje 47% ludności. Największym środkiem miejskim jest Belize (49 tys.). Inne większe miasta to: Orange Walk, San Ignacio, Corozal, Dangriga. Przyrost naturalny wynosi 2,7%. 44% populacji ma mniej niż 15 lat. Na I lekarza przypada ponad 1800 osób. Belizyjczycy żyją przeciętnie ~i lata. Analfabeci stanowią 7% obywateli powyżej 15 roku życia.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami