Działanie ścieków agresywnych

Działanie ścieków agresywnych

Działanie ścieków agresywnych wsiąkających do gruntu może stać się przyczyną korozji samego gruntu. Na przykład działanie kwasu siarkowego na grunty zawierające wapienie może doprowadzić do pęcznienia gruntów i podnoszenia fundamentu, co nie pozostaje bez szkodliwego wpływu na stateczność i wytrzymałość konstrukcji (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zabezpieczenie konstrukcji przed korozją powinno polegać nie tylko na zastosowaniu powłok lub wykładzin chemoodpornych, ale przede wszystkim na doborze odpowiednich schematów konstrukcyjnych, kształtów i wymiarów poszczególnych elementów budowlanych wykonywanych z najbardziej odpowiednich materiałów dla danego środowiska agresywnego. Wychodząc z założenia, że postęp korozji będzie tym powolniejszy, im mniejszy jest stosunek obwodu elementu konstrukcyjnego do powierzchni jego przekroju poprzecznego, siatka słupów powinna być założona na możliwie dużym modelu. W ten sposób przekroje słupów Ponadto należy unikać w konstrukcjach półek, żebrowań, bruzd, wklęśnięć, w których mogą gromadzić się i skraplać agresywne ciecze lub osiadać pyły (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Spody stropów i dachów powinny mieć, w miarę możliwości, gładką powierzchnię o jak najmniejszej liczbie wystających belek, wykazującą wzniesienie w kierunku do wlotów wentylacji wywiewnej. Z tych właśnie względów projekt konstrukcji powinien być opracowany równolegle z projektem wentylacji (uprawnienia budowlane).

Niewskazane jest stosowanie stropów gęstożeberkowych i kasetonowych. W kasetonach (np. wiadukty nad torami kolejowymi) zatrzymują się w dużych ilościach gazy i dymy agresywne. Jeśli elementy konstrukcyjne mają być zabezpieczone przed korozją za pomocą wykładzin, to kształty przekrojów tych elementów powinny być tak dobrane, aby wykonanie wokół nich wykładziny było możliwe i łatwe (program egzamin ustny).

Strefa momentów ujemnych

Jeśli konstrukcje mają pozostać bez wykładzin, zabezpieczone jedynie powłokami ochronnymi, to wskazane jest wszelkie krawędzie wyokrąglić lub zukosować. Ostre krawędzie są narażone na działanie środowiska korozyjnego z dwóch stron i dlatego od tych miejsc rozpoczyna się zniszczenie elementów konstrukcyjnych. Przekroje o kształtach bardziej odpornych na korozję zwykle najłatwiej jest powlekać powłokami antykorozyjnymi (opinie o programie).

Należy mieć na uwadze, że konstrukcja stosunkowo lekka o skomplikowanych kształtach i małych przekrojach elementów, ekonomiczna, jeśli chodzi o koszt samej konstrukcji, staje się nieekonomiczna, jeśli zachodzi konieczność jej zabezpieczenia przed korozją. Niekiedy zabezpieczenie przed korozją konstrukcji jest niemożliwe lub z góry rokuje krótszą trwałość.

Konstrukcje nieco masywniejsze o możliwie prostym układzie wykazują z punktu widzenia ochrony przed korozją wiele zalet: większą odporność na agresję chemiczną, zwiększoną sztywność, a przeto i zmniejszoną możliwość powstawania niepożądanych rys (w konstrukcjach żelbetowych), jednocześnie łatwiej je zabezpieczyć przed środowiskiem agresywnym (segregator aktów prawnych).

Pod względem statycznej wyznaczalności w niektórych przypadkach mogą okazać się lepsze ustroje statycznie wyznaczalne, a w innych statycznie niewyznaczalne. Jeśli na przykład należy się liczyć z koniecznością wymiany zniszczonych elementów konstrukcji, to niewątpliwie stosowniejsze będą konstrukcje statycznie wyznaczalne. Jeśli ustroje statycznie niewyznaczalne żelbetowe w środowisku agresywnym, przede wszystkim w stosunku do zbrojenia, będą narażone na działanie tego środowiska w obrębie występujących w belkach momentów dodatnich, a strefa momentów ujemnych nie będzie podlegać działaniu środowiska agresywnego, to jako bardziej odpowiednie należy uznać właśnie konstrukcje statycznie niewyznaczalne (promocja 3 w 1). W tym bowiem przypadku, przy osłabieniu przez korozję zbrojenia w strefie momentów dodatnich, można liczyć się z możliwością plastycznego wyrównania momentów, co przedłuży trwałość konstrukcji.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami