Blog

29.07.2021

Działanie wpływów atmosferycznych

Działanie wpływów atmosferycznych

Działanie wpływów atmosferycznych

Czego wymagamy od betonu lekkiego? Przede wszystkim trwałości, tzn. odporności na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych, co szczególnie ważne jest w okresie zimowym,
gdzie wilgoć i zamarzanie powodują szybkie rozsadzanie i niszczenie betonu (program uprawnienia budowlane na komputer). Poza tym konieczne jest, aby beton lekki miał taką wytrzymałość, która wystarczyłaby do przejęcia przewidywanych obciążeń oraz była dostateczna przy przewożeniu elementów.

Beton lekki powinien mieć jak najmniejszy ciężar objętościowy, gdyż elementy prefabrykowane z tego betonu w zasadzie spełniają zadanie wypełniające, a nie nośne. Następnie beton lekki powinien być wykonany z surowców jak najtańszych, z cementu o marce jak najniższe] oraz surowców (kruszywa) znajdujących się na miejscu produkcji, które przez swą łatwą dostępność są tańsze i nie wymagają dalekiego kłopotliwego i kosztownego transportu. Ostatnim, również ważnym warunkiem, któremu powinien odpowiadać beton lekki, to minimalna nasiąkliwość wodą z uwagi na to, że materiał wilgotny znacznie gorzej chroni od zimna niż materiał suchy.

Znając wymagania w odniesieniu do betonów lekkich musimy zastanowić się jeszcze, jak powinien wyglądać jego przełam, tzn. jak powinna wyglądać wewnętrzna budowa takiego betonu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Omawiając beton zwykły, czyli konstrukcyjny, stwierdziliśmy, że przez odpowiedni dobór kruszyw i właściwe ich otulenie spoiwem cementowym dążymy do uzyskania przełomu betonu jak najbardziej ścisłego, bez porów i próżni, w celu osiągnięcia jego cechy zasadniczej, tzn. jak największej wytrzymałości.

Przy betonach lekkich zagadnienie to przedstawia się wręcz odwrotnie (uprawnienia budowlane).
W betonach lekkich dążymy do otrzymania jak najwięcej próżni, czyli jak największej porowatości samej masy betonowej. Od spełnienia tego warunku zależy lekkość i zdolność izolacyjna betonu. Zatem z betonów lekkich produkujemy takie elementy, jak wszelkiego rodzaju pustaki z użyciem kruszyw zmielonych z cegły, trocin, żużli itp., płyty wypełniające stropowe i ścienne itp.
Świeża masa betonowa stosownie do swego przeznaczenia powinna posiadać odpowiednią gęstość (program egzamin ustny).

Dobra gęstość

Dobra gęstość z reguły wymaga dość dużego zużycia cementu i odpowiedniego doboru kruszyw.
Rozróżniamy trzy zasadnicze rodzaje konsystencji betonu, a mianowicie: beton ubijalny, beton plastyczny, czyli półciekły,
i beton ciekły, przy czym w praktyce stosuje się jeszcze stopnie pośrednie (opinie o programie).
Konsystencja betonu zależy przede wszystkim od ilości zawartej w nim wody. Ponieważ przy stałej ilości cementu ilość wody wpływa decydująco na wytrzymałość betonu, przy badaniu konsystencji, czyli stanu ciekłości masy betonowej, sprawdzamy jednocześnie i zawartość wody.

Badanie konsystencji betonu powinno odbywać się na podstawie Polskiej Normy Budowlanej PN/B- 06250. Badanie to odbywa się za pomocą stożka blaszanego. Stożek ten od wewnątrz powinien być pomalowany olejno, a po każdym badaniu dokładnie i starannie oczyszczony (segregator aktów prawnych).
Stożek ustawiony na gładkiej podstawie poziomej napełniamy świeżo wykonaną mieszanką betonową. Dokonujemy tego w trzech fazach napełniając za każdym razem około i/s zawartości stożka oraz zagęszczając beton metalowym prętem.

Po napełnieniu formy, tj. stożka, wygładzamy powierzchnię górną betonu równo z krawędziami formy, a następnie powoli ją zdejmujemy przez podnoszenie. Po zdjęciu formy stożek utworzony ze świeżej masy betonowej wykaże stopniowy opad, który jest miarą ciekłości betonu. Według wyżej podanej normy opad ten dla betonu ubijanego powinien wynosić od 1 do 3 cm, plastycznego od 3 do 7 cm i ciekłego od 8 do 15 cm (promocja 3 w 1).

Sposób ten można stosować tylko dla betonów zwykłych i raczej na budowach niż w zakładach prefabrykacji, w których przeważnie stosuje się betony o bardzo małym opadzie stożka. W Związku Radzieckim oraz w innych krajach używane są inne, nowsze sposoby badania konsystencji betonu, które wymagają bardziej skomplikowanych przyrządów.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami