Zabetonowanie ścian komór

Zabetonowanie ścian komór

Po zabetonowaniu ścian komór konstrukcja pomostu roboczego może być bardzo pomocna przy wykonaniu stropu komór. Może on spełniać rolę pomostu, na którym wykonuje się zbrojenie rygli żelbetowych oraz stemplowanie stropu, a niekiedy stalowy podciąg pomostu może być użyty jako nośny element stropowy (program uprawnienia budowlane na komputer).

Niektóre legary pomostu roboczego, oprócz przypadającego na nie obciążenia z pomostu, przejmują również obciążenie z rusztowania wewnętrznego komory podwieszonego do legarów. Podwieszenie takiego pomostu. Na pomost podwieszony wchodzi się przez otwór umieszczony w pomoście roboczym deskowania ślizgowego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Aby móc przeprowadzić roboty wykończeniowe zewnętrznych ścian skrajnych komór, czy też wykonywać zewnętrzne okładziny lub obmurowanie baterii silosowej, konstruuje się rusztowanie zewnętrzne podwieszone do zewnętrznego stojaka kozła układu ślizgowego, który wskutek dodatkowego obciążenia powinien być przymocowany do górnej lub górnej i dolnej krążyny.

Dolne kleszcze wystają tu nieco w kierunku zabetonowanej ściany, tak aby podwieszone rusztowanie mogło się opierać o ścianę; powierzchnia oparcia powinna być obita blachą.
Do zewnętrznego stojaka ramy zamocowuje się również często górne rusztowanie pełniące rolę prowadnicy tak prętów niosących, jak i pionowego zbrojenia ścian.
Równomierność podnoszenia deskowania ślizgowego sprawdza się za pomocą poziomic wężowych, bądź łaty z centymetrową podziałką przymocowaną do górnego kleszcza ramy (uprawnienia budowlane).
Betonowanie w deskowaniu ślizgowym po uprzednim założeniu zbrojenia wykonuje się warstwami 10-15 cm co godzinę, a więc gdy poprzednia warstwa betonu jeszcze nie związała.

Przy projektowaniu deskowania ślizgowego należy przyjmować obciążenia według założeń technologicznych. Przeciętnie na 1 m ściany obciążenie ogólne wynosi ok. 1500 kG (w tym od ciężaru użytkowego 250 kG, a od tarcia ok. 200 kG).
Przy konstrukcjach szerokokomorowych stosowanie opisanego wyżej deskowania ślizgowego nastręczałoby dużo kłopotu. W tych przypadkach zamiast pomostu roboczego na całej powierzchni komory wykonuje się pomost pierścieniowy o szerokości ok. 2,0 m (program egzamin ustny).

Deskowanie przestawne

Oprócz opisanego wyżej sposobu podnoszenia deskowania istnieją i inne, np. sposób podany przez Dorra, polegający na stosowaniu gotowych klocków betonowych zamiast stalowych prętów niosących.
Niekiedy, zwłaszcza przy komorach silosowych o znacznych wysokościach, zachodzi konieczność zmiany grubości ścianek komór. Rzadziej zmiana ta ma charakter ciągły, częściej zmienia się ona skokami (zazwyczaj jedna zmiana grubości na całej wysokości komór) (opinie o programie).

W tym drugim przypadku dla komór okrągłych zmiana grubości jest zazwyczaj jednostronna, natomiast w komorach prostokątnych dla ścian zewnętrznych jest jednostronna, a dla ścian środkowych - dwustronna. Zmniejszenie grubości przeprowadza się przez wprowadzenie między deskowanie ślizgowe drewnianych tarcz - wkładek, które przymocowuje się do deskowania. Przy zmianie grubości można również wprowadzić inny kształt węzłowych skosów odpowiednio formując kształt tarcz-wkładek; taki przypadek, gdzie ze skosów załamanych w dolnej części komory uzyskano przejście na skosy nachylone pod kątem 45° do ścian komory (segregator aktów prawnych).

W odróżnieniu od deskowania ślizgowego, deskowanie przestawne pozostaje nieruchome przy betonowaniu w nim ścian silosów aż do czasu związania betonu. Beton ułożony jest w kilku (najczęściej trzech) ustawionych na sobie formach. Formy deskowania przestawnego wykonuje się z drewna lub z blachy; tworzą one segmenty wewnętrzne i zewnętrzne, połączone ze sobą od góry nakładanymi przewiązkami, regulującymi wzajemną odległość segmentów, a więc utrzymującymi właściwą grubość ścian.

Przy zastosowaniu form stalowych dla silosów o wysokości do 15 m deskowanie przestawne może okazać się bardziej ekonomiczne niż deskowanie ślizgowe. Deskowanie przestawne oddaje szczególnie duże usługi przy ścianach o zmniejszającej się w sposób ciągły grubości, bądź gdy zmienny jest przekrój komór (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami