Dziennik budowy – kto może go prowadzić?

Kwestia prowadzenia dziennika budowy zależy od umowy pomiędzy inwestorem a innymi uczestnikami procesu budowlanego.  (program na komputer) W praktyce najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie tego zadania kierownikowi budowy, ponieważ ma on doświadczenie i odpowiednie kompetencje. Jednak niektórzy inwestorzy decydują się na samodzielnie dokonywanie wpisów i oczywiście prawo na to pozwala. Należy jednak pamiętać, że jeśli inwestor sam dokonuje wpisów w dzienniku, to koniecznie musi się to odbywać w porozumieniu z kierownikiem budowy (program na telefon). Ponadto kierownik budowy jest zobowiązany do powiadamiania inwestora o wpisach związanych ze wstrzymanie prac budowlanych, np. w wyniku wykonywania robót niezgodnie z projektem.
Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, a także za jego stan oraz prawidłowe przechowywanie na placu budowy zawsze odpowiada kierownik budowy (program na egzamin ustny).

Wpis informujący o sporządzeniu takiego protokołu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury prawo do dokonywania wpisów w dzienniku ma inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik robót budowlanych, kierownik budowy, osoba wykonująca na terenie budowy czynności geodezyjne, pracownik organu nadzoru budowlanego oraz innych organów, które są uprawnione do kontroli prowadzonej budowy (promocja 3 w 1). Oznacza to, że wpisy w dzienniku mogą być robione również przez wojewódzkiego konserwatora zabytków lub pracownik urzędu ochrony zabytków pracujący z jego upoważnienia, państwowy inspektor sanitarny oraz inspektor pracy.
Dziennik budowy powinien zawsze znajdować się na terenie placu budowy, aby osoby upoważnione w każdej chwili mogły dokonać wpisu (segregator). Warto przy tym pamiętać, że według wspomnianego rozporządzenia, zabronione jest dokonywanie wpisów na odwrocie ponumerowanych stron. Wpisy zawsze muszą być umieszczane w przeznaczonych do tego, wydzielonych rubrykach (opinie). W przypadku, gdy jakieś zdarzenie wymaga szerszego protokołu, należy sporządzić go na osobnych arkuszach, a w dzienniku zamieścić wpis informujący o sporządzeniu takiego protokołu, po czym dołączyć protokół do dokumentacji.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !