Blog

25.01.2019

Dziennik budowy – kto może go prowadzić?

W artykule znajdziesz:

Dziennik budowy – kto może go prowadzić?

Kwestia prowadzenia dziennika budowy zależy od umowy pomiędzy inwestorem a innymi uczestnikami procesu budowlanego.  (program na komputer) W praktyce najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie tego zadania kierownikowi budowy, ponieważ ma on doświadczenie i odpowiednie kompetencje. Jednak niektórzy inwestorzy decydują się na samodzielnie dokonywanie wpisów i oczywiście prawo na to pozwala. Należy jednak pamiętać, że jeśli inwestor sam dokonuje wpisów w dzienniku, to koniecznie musi się to odbywać w porozumieniu z kierownikiem budowy (program na telefon). Ponadto kierownik budowy jest zobowiązany do powiadamiania inwestora o wpisach związanych ze wstrzymanie prac budowlanych, np. w wyniku wykonywania robót niezgodnie z projektem.
Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, a także za jego stan oraz prawidłowe przechowywanie na placu budowy zawsze odpowiada kierownik budowy (program na egzamin ustny).

Wpis informujący o sporządzeniu takiego protokołu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury prawo do dokonywania wpisów w dzienniku ma inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik robót budowlanych, kierownik budowy, osoba wykonująca na terenie budowy czynności geodezyjne, pracownik organu nadzoru budowlanego oraz innych organów, które są uprawnione do kontroli prowadzonej budowy (promocja 3 w 1). Oznacza to, że wpisy w dzienniku mogą być robione również przez wojewódzkiego konserwatora zabytków lub pracownik urzędu ochrony zabytków pracujący z jego upoważnienia, państwowy inspektor sanitarny oraz inspektor pracy.
Dziennik budowy powinien zawsze znajdować się na terenie placu budowy, aby osoby upoważnione w każdej chwili mogły dokonać wpisu (segregator). Warto przy tym pamiętać, że według wspomnianego rozporządzenia, zabronione jest dokonywanie wpisów na odwrocie ponumerowanych stron. Wpisy zawsze muszą być umieszczane w przeznaczonych do tego, wydzielonych rubrykach (opinie). W przypadku, gdy jakieś zdarzenie wymaga szerszego protokołu, należy sporządzić go na osobnych arkuszach, a w dzienniku zamieścić wpis informujący o sporządzeniu takiego protokołu, po czym dołączyć protokół do dokumentacji.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami