Dźwięki uderzeniowe

Dźwięki uderzeniowe

Przy małym oporze cieplnym konstrukcji podłogi, gdy nie zawiera ona warstwy izolacyjnej lub wyposażona jest jedynie w cienką warstwę tłumiącą dźwięki uderzeniowe, straty ciepła są w zależności od różnic temperatur duże, a temperatura powierzchni podłogi jest niska. Jeśli temperatura powierzchni podłogi leży poniżej punktu rosy powietrza w pomieszczeniu, to następuje skraplanie się pary na tej powierzchni, co może spowodować zawilgocenie (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przy dłuższym pobycie w pomieszczeniu o niskiej temperaturze powierzchni podłogi stopy marzną mimo wystarczająco ciepłego powietrza w pomieszczeniu. W skrajnych przypadkach może to być na dłuższą metę szkodliwe dla zdrowia (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przyjemną temperaturę uzyskuje się wówczas, gdy zaprojektowany opór cieplny zapewnia temperaturę powierzchni podłogi co najmniej 17°C przy temperaturze powietrza w pomieszczeniu równej 20°C. Wykładziny słabo odprowadzające ciepło (wykładziny dywanowe) nie mogą wyrównać zbyt małego oporu cieplnego przy dłuższym pobycie ludzi w pomieszczeniu. Wykładziny podnoszę jedynie poczucie komfortu przy krółkotrwałym użytkowaniu pomieszczenia. Jeśli konstrukcja i materiały podłogi są takie, że para może w większych ilościach dostawać się do przekroju podłogi aż do znacznego przekroczenia punktu nasycenia, to następuje jej skraplanie się. Może to niekiedy spowodować uszkodzenie konstrukcji podłogi na skutek zawilgocenia (uprawnienia budowlane).

Szczególnie zagrożone są konstrukcje, przy których ciepłe powietrze z wewnątrz pomieszczenia może docierać bezpośrednio do nieizolowanej, a więc zimnej płyty stropu żelbetowego (suchej podłogi na legarach). Podobnie jest z konstrukcjami, przy których na płycie żelbetowej leżą warstwy izolacji cieplnej o małym oporze dyfuzyjnym, pokryte wykładziną łatwo przepuszczającą parę (wykładziny dywanowe) (program egzamin ustny).

Izolacyjność właściwa

Niebezpieczeństwo szkodliwej kondensacji wilgoci w przekroju konstrukcji zwykle będzie niewielkie, gdy niezależnie od rodzaju materiału izolacyjnego umieści się izolację cieplną od spodu stropu żelbetowego. Jednocześnie unika się w ten sposób trudności z wyrównaniem wysokości powierzchni podłóg z warstwami lub bez warstw izolacyjnych na jednym piętrze.

Współczynnik oporu cielpnego stropów, graniczących z powietrzem zewnętrznym musi wynosić nie mniej niż 1,72 m2 • K/W (współczynnik przenikania ciepła k ^ 0,49 W/(m2*K)). Współczynnik oporu cieplnego stropów nad nie ogrzewanymi piwnicami musi być nie mniejszy niż 0,86 m2-K/W (współczynnik przenikania ciepła k < 0,97 W/(m2 • K)) (opinie o programie).

Niezbędna warstwa izolacji cieplnej powinna w miarę możliwości być umieszczona od spodu płyty stropowej. W razie układania izolacji cieplnej powyżej płyty stropu należy stosować materiały izolacyjne trudno przepuszczające parę. Izolacja cieplna przepuszczająca łatwo parę (np. wełna szklana) musi być na górnej powierzchni wyposażona w powlokę parochronną, np. w postaci sklejanej folii aluminiowej.

W budownictwie mieszkaniowym jastrychy związane z podłożem stosuje się przeważnie w pomieszczeniach pomocniczych, garażach, składach i piwnicach w postaci jastrychów cementowych. Poza tym stosuje się je jako warstwę wyrównawczą na stropach, których izolacyjność właściwa (tj. na dźwięki powietrzne) odpowiada wymaganiom norm i których izolacja przeciw dźwiękom uderzeniowym (krokom) ma być wykonana jako miękka wykładzina (segregator aktów prawnych).

W przeciwieństwie do jastrychów pływających nie poprawiają one wydatnie ani izolacji akustycznej, ani izolacji cieplnej stropów. Jastrychy związane z podłożem stosuje się albo jako podłoże (podkład) wykładzin podłogowych, albo jako bezpośrednio użytkowaną warstwę powierzchniową. W każdym z tych przypadków występują inne wymagania co do równości i twardości, wytrzymałości i wyglądu powierzchni (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami