Efekty ekonomiczne

Efekty ekonomiczne

Efekty ekonomiczne stosowania żużla żelazochromowego jako składnika surowcowego do produkcji cementu zielonego
Wykonano badania laboratoryjne i próby przemysłowe otrzymywania cementu kolorowego, odpowiadającego wymaganiom normy GOST 15825-70, w którym jako składnik ilasty i barwiący zastosowany był żużel żelazochromowy (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zmniejszenie kosztu produkcji 1 t cementu osiągnięto przez wyeliminowanie ze składu mieszaniny surowcowej kosztownego barwnika zielonego, jak również w wyniku ułatwienia przemiału surowców wskutek dużej dyspersji żużla żelazochromowego Przewidywany koszt produkcji 1 t cementu zielonego wynosi tu prawie dwa razy mniej niż koszt 1 t cementu zielonego produkowanego w cementowni sas-tubińskiej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Lakiery stosowane są do celów dekoracyjnych, jak również do wytwarzania powłok ochronnych, zabezpieczających wyroby przed korozyjnym działaniem atmosfery lub innych, czynników. Powłoki lakierowe są trwałe, a do ich nanoszenia nie są potrzebne skomplikowane urządzenia i w związku z tym stosuje się je powszechnie tak w budownictwie, jak i w wielu gałęziach gospodarki narodowej.

Szczególne miejsce pośród lakierów zajmują barwniki organiczne i nieorganiczne, o nieco różniącym się przeznaczeniu. Barwniki organiczne przeznaczone są prawie wyłącznie do nadawania materii.1 jm odpowiedniego zabarwienia, natomiast barwniki nieorganiczne, będące składnikami wielu materiałów stosowanych w najróżniejszych gałęziach techniki, spełniają w nich rozmaite funkcje (uprawnienia budowlane). Barwniki wchodzą w skład niektórych materiałów budowlanych, tworzyw sztucznych, włókien, ceraty itd. i nadają im różne zabarwienie. Barwniki powinny odznaczać się przy tym specjalnymi właściwościami, ponieważ zastosowanie ich w niektórych przypadkach może wpływać niekorzystnie na właściwości samego materiału.

Mieszaniny surowcowe

Jako przykład może posłużyć stosowanie barwników w przemyśle cementowym. Cementy dekoracyjne, a przede wszystkim cementy zabarwione na zielono, otrzymywane w większości przypadków przez wspólne zmielenie cementu z barwnikami, mogą wykazywać niekorzystne właściwości. Wprowadzenie na przykład tlenku chromowego do białego cementu powoduje obniżenie jego wytrzymałości (program egzamin ustny).
W związku z różnorodnym zakresem stosowania lakierów, zapotrzebowanie na nie ostatnio znacznie wzrosło. Zaspokojenie zapotrzebowania gospodarki narodowej na barwniki jest ważnym zadaniem, którego rozwiązanie wymaga rozszerzenia bazy surowcowej do ich wytwarzania. W tym celu opracowano i zbadano barwniki nieorganiczne, których głównym składnikiem surowcowym jest odpad przemysłu metalurgicznego żużel żelazochromowy (opinie o programie).

Badano mieszaniny surowcowe złożone z żużla żelazochromowego i składnika zawierającego wapń w postaci CaO lub CaC03. Zawartość CaCOs w mieszaninach surowcowych wynosiła od 5 do 30%.
Na podstawie wstępnych badań wybrano barwnik o następującym składzie: 85% żużel żelazochromowy, 15% CaC03 (barwnik 1). Temperatura wypalania materiału wynosiła 1250°C, a okres wygrzewania 2 h.

Na kolor i trwałość związków barwnych korzystnie wpływa tlenek glinowy. Badano więc mieszaniny surowcowe z tym dodatkiem. Wprowadzenie A1203 może doprowadzić, zależnie od składu materiałów oraz temperatury i warunków wypalania, do powstawania fazy yC2S. Następuje to wskutek zastąpienia jonu Si4+ większym jonem Al3f, co prowadzi do zwiększenia rozmiarów tetraedru krzemotlenowego (segregator aktów prawnych).

Wprowadzenie tlenku glinowego znacznie ułatwia proces przemiału barwnika, co zmniejsza koszty jego produkcji, gdyż przy powstawaniu fazy yC2S materiał rozsypuje się. W celu uzyskania takiego rozsypującego się barwnika, badano mieszaniny surowcowe zawierające 2-i-10% tlenku glinowego, którym częściowo zastępowano żużel żelazochromowy. Zawartość CaC03 lub kredy w mieszaninach surowcowych wynosiła 15%. Materiał wypalano w temperaturze 1250°C w ciągu 2 h, a następnie wolno go chłodzono.
Podstawowe fazy y krzemianu dwuwapniowego potwierdzono rentgenograficznie (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !