Blog

05.07.2019

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – ile kosztuje postępowanie i kto za nie płaci?

W artykule znajdziesz:

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – ile kosztuje postępowanie i kto za nie płaci?


Każda osoba, która ubiega się o przyznanie uprawnień budowlanych, jest zobowiązana do wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne (program na komputer).

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – ile kosztuje postępowanie i kto za nie płaci?

Wysokość tej opłaty jest ustalana co roku podczas posiedzenia Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i w roku 2019 wynosi:
• dla uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie – 1100 zł za kwalifikowanie, 1100 zł za przeprowadzenie egzaminu i 600 zł za ponowne przeprowadzenie ustnej części egzaminu,
• dla uprawnień do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi odrębnie – 800 zł za kwalifikowanie, 800 zł za przeprowadzenie egzaminu i 450 zł za ponowne przeprowadzenie ustnej części egzaminu (program na telefon).

Wraz ze złożeniem wniosku kandydat na uprawnienia budowlane jest zobowiązany do wniesienia pierwszej części opłaty, czyli opłaty za kwalifikowanie (program egzamin ustny). Dowód wpłaty należy złożyć w izbie razem z wnioskiem o nadanie uprawnień oraz wymaganymi załącznikami. Opłata ta obejmuje takie czynności, jak rozpatrzenie złożonego wniosku o nadanie uprawnień budowlanych, kontrolę treści wniosku pod względem merytorycznym oraz ocenę praktyki zawodowej kandydata na uprawnienia budowlane. Opłata ta stanowi połowę całości kosztów za postępowanie w sprawie nadania uprawnień budowlanych  (opinie o programie).

Kandydat na uprawnienia budowlane


Drugą część kosztów, czyli opłatę za przeprowadzenie egzaminu, należy uiścić po zakwalifikowaniu wniosku o nadanie uprawnień budowlanych. Informację o kwalifikacji kandydat otrzymuje listem poleconym (segregator aktów prawnych). Opłatę trzeba wówczas uiścić nie później niż 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu. Jeśli kandydat nie zda części pisemnej, to przed ponownym podejściem do egzaminu musi uiścić całą opłatę za przeprowadzenie egzaminu. Jeśli niepowodzenie zdarzy się na części ustnej egzaminu, to kandydat musi wnieść opłatę za powtórne przeprowadzenie egzaminu ustnego. Wysokość wszystkich opłat zawsze zależy od rodzaju uprawień, natomiast nie jest zależna od specjalności, jaką wybrał kandydat na uprawnienia budowlane (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami