Blog

22.11.2018

Efektywność systemów oświetlania

W artykule znajdziesz:

Oświetlenie w miejscach użyteczności publicznej - wymagania

Podstawowe wymagania, odnoszące się do oświetlenia pomieszczeń, regulowane są przepisami budowlanymi, dotyczącymi projektowania i eksploatacji budynków, a także przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie. Ze względu na rosnące wymagania dotyczące ograniczenia zużycia energii, poszukuje się takich rozwiązań technicznych, które pozwolą w optymalny sposób wykorzystać zarówno światło dzienne, jak i sztuczne w miejscach przebywania ludzi.

Pomieszczenia do pracy a oświetlenie - uprawnienia budowlane

Ze względu na rodzaj wykonywanej pracy oraz czas przebywania ludzi, pomieszczenia dzieli się na: 

  1. przeznaczone do pracy stałej, gdy ludzie przebywają tam dłużej niż 4 godziny dziennie, 
  2. do pracy tymczasowej - od 2 do 4 godzin dziennie, 
  3. pomieszczenia, w których nie odbywa się żadna stała praca, a ludzie spędzają tam do 2 godzin dziennie.

Niezależnie od naturalnego oświetlenia, w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy muszą być zapewnione odpowiednie parametry oświetlenia sztucznego - elektrycznego. Powinny być zgodne z obowiązującymi normami prawnymi.

Efektywność systemów oświetlania

Ostatnio, gdy chodzi o eksploatację pomieszczeń, bardzo podkreśla się potrzebę jak najefektywniejszego wykorzystania zarówno światła dziennego, jak i sztucznego. Jednak światło dzienne charakteryzuje się wysoką zmiennością intensywności oświetlenia, w zależności od pory dnia oraz warunków pogodowych. Dlatego też zwłaszcza w budynkach użyteczności publicznej zaleca się zastosowanie tzw. inteligentnych systemów sterowania oświetleniem. Zwłaszcza użycie inteligentnego oświetlenia LED pozwala zmniejszyć ilość zużytej energii i poprawić efektywność jej wykorzystania na poziomie nawet ponad 80% w porównaniu do tradycyjnych systemów oświetleniowych.

Moc jednostkowa oświetlenia

Moc jednostkowa oświetlenia w niektórych budynkach użyteczności publicznej nie może przekraczać wartości dopuszczalnych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Podana jest maksymalna wartość mocy jednostkowej z podziałem na klasy kryteriów, w takich obiektach jak: biura, szkoły, szpitale, restauracje, obiekty sportowo-rekreacyjne i handlowo-usługowe.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami