Blog

30.05.2018

Egzamin - historie w roku 2009

W artykule znajdziesz:

Egzamin - historie w roku 2009


Przemysław Adamkiewicz
Przemysław Adamkiewicz

Użytkownik: Przemysław Adamkiewicz
Specjalność: Instalacje elektryczne - projektowe i wykonawcze bez ograniczeń
Izba: Wielkopolska    Egzamin: jesień 2009

 

 

Dzień dobry, mój egzamin na uprawnienia budowlane zdawałem w sesji jesiennej w roku 2009 w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Specjalność jaką wybrałem na egzaminie to instalacje elektryczne do prowadzenia projektów oraz do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Praktykę budowlaną odbywałem na kilku budowach oraz w dwóch biurach projektowych. Na budowie zajmowałem się nadzorowaniem wykonania instalacji elektrycznej od trasowania kabli po ostateczne podłączenie w skrzynce elektrycznej. Obiekty, na których pracowałem to były obiekty kubaturowe o dużej powierzchni. Na budynkach mieszkalnych w każdym pomieszczeniu instalacja wyglądała bardzo podobnie, więc bardzo dobrze utrwaliłem sobie każdy szczegół montażu. Dodatkowo nadzorowałem wykonanie instalacji oddymiającej w garażu. Ogólnie praca na budowie dała mi dużo nowych wiadomości i możliwości poznania wszystkiego od podstaw. Dodatkowo czas upływa szybciej. W biurze projektowym nadzorowałem wykonywanie obliczeń oraz rysunków branżowych. Ale praca w biurze zdecydowanie mniej ciekawsza niż budowa. Dokumenty potrzebne do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane złożyłem w sierpniu. Po jakimś miesiącu otrzymałem potwierdzenie drogą pocztową (list w skrzynce), że pozytywnie przeszedłem postępowanie kwalifikacyjne i że mogę przystąpić do części pisemnej egzaminu w listopadzie. Teraz jeżeli chodzi o przygotowania to uczyłem się z testów oraz oprogramowania dostępnego na stronie www.uprawnienia-budowlane.pl. Wykupiłem pakiet 3 w 1, w którego skład wchodził program na komputer + program na telefon i akty prawne. Cena pakietu wyniosła 249 zł brutto, zamiast 360 zł brutto. Więc zrobiłem bardzo dobry interes. Przed egzaminem nauczyłem się na pamięć wszystkich pytań i odpowiedzi dotyczących mojej specjalności. Na egzaminie pojawiło się około 88 % takich samych pytań jakie znajdują się w programie. Egzamin pisemny zaliczony. Do egzaminu ustnego już przygotowywałem się na podstawie pytań z zeszłych lat. Część pytań się powtórzyła, a część była nowa. Ale poradziłem sobie bez problemu. Egzamin ustny również zakończyłem z wynikiem pozytywnym. Ogólnie przewodniczący komisji trochę się spieszył i bardzo krótko mnie trzymali, bo byłem ostatni. Trochę mi się poszczęściło. Pytania z mojego egzaminu: Co jest przedmiotem regulacji Prawo energetyczne? Jakie wymagania ustawy Prawo energetyczne z 1997 r. powinny zapewniać: projektowanie, produkcja, import, budowa oraz eksploatacja urządzeń instalacji i sieci energetycznych? Jakie przysługuje prawo upoważnionym przedstawicielom przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem i dystrybucją paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w zakresie przeprowadzania kontroli układów pomiarowych, dotrzymywania zawartych umów i prawidłowości rozliczeń? Czy przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, do którego sieci są przyłączone odnawialne źródła energii, jest obowiązane do odbioru całej ilości energii elektrycznej wytworzonej w tych źródłach, objętej zgłoszonymi do przedsiębiorstwa przez wytwórcę umowami sprzedaży? Podać przypadki gdy przedsiębiostwo energetyczne może zainstalować przedpłatowy układ pomiarowo - rozliczeniowy, służący do rozliczeń za dostarczone paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło. Kiedy przedsiębiorstwo energetyczne może zainstalować przedpłatowy układ pomiarowo - rozliczeniowy do rozliczeń za dostarczane paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło, Kto w drodze rozporządzenia określa szczegółowo zasady przeprowadzania kontroli, wzory protokołów kontroli i upoważnień do kontroli oraz wzór legitymacji, Kiedy Prezes URE może nakazać przedsiębiorstwu energetycznemu, pomimo wygaśnięcia koncesji, dalsze prowadzenie działalności przez okres nie dłuższy niż dwa lata. Pozdrawiam

 

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami