Blog

07.01.2019

Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych – kiedy można ją rozpocząć?

W artykule znajdziesz:

Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych – kiedy można ją rozpocząć?


Według § 3 Rozporządzenia w sprawie pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z 24 września 2014 roku, praktykę zawodową wymaganą do zdobycia uprawnień budowlanych, można rozpocząć dopiero po zdobyciu dyplomu ukończenia uczelni wyższej lub III roku studiów wyższych (program na komputer). Co ważne, kierunek trwających lub ukończonych studiów musi być pokrewny lub odpowiedni z kierunkiem studiów, który znajduje się w wykazie dla wybranej specjalności oraz rodzaju uprawnień, o które kandydat zamierza się ubiegać. W przypadku specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń odpowiedni kierunek studiów to budownictwo. Warto pamiętać, że możliwość odbycia praktyk po ukończeniu 3 roku studiów obejmuje zwykle wyłącznie studia jednolite (program na telefon). Oznacza to, że w przypadku, gdy studia z jakiegoś powodu były przerwane lub między ich ukończeniem a obroną pracy minęło więcej czasu niż zwykle, np. 2 lata, to wówczas praktykę można rozpocząć dopiero po obronie pracy (promocja 3 w 1).

Dyplom potwierdzający kwalifikacje


Praktyki można rozpocząć również po uzyskaniu tytułu zawodowego mistrza lub technika, a także po zdobyciu dyplomu, który potwierdza posiadanie kwalifikacji zawodowych w nauczanym zawodzie na poziomie technika (program na egzamin ustny). Należy jednak pamiętać o tym, że dyplom potwierdzający kwalifikacje lub tytuł zawodowy musi być zgodny z wykazem zawodów związanych z budownictwem, np. dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej odpowiedni zawód to m.in. cieśla, technik budownictwa, murarz-tynkarz czy murarz (segregator).
Obecne przepisy nie nakładają na kandydata obowiązku zarejestrowania faktu rozpoczęcia praktyki zawodowej w Izbie Inżynierów Budownictwa. Jeszcze do niedawna taki obowiązek obejmował książkę praktyki zawodowej, którą trzeba było opieczętować oraz zarejestrować – dokonywał tego przedstawiciel komisji kwalifikacyjnej (opinie). Dopiero po rejestracji książki praktyk możliwe było rozpoczęcie praktyki zawodowej. Po nowelizacji przepisów z września 2014 roku książkę praktyk zastąpiono oświadczeniem, którego nie trzeba rejestrować.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami