Blog

22.03.2019

Egzamin na uprawienia w innym zakresie lub specjalności niż posiadane

Egzamin na uprawienia w innym zakresie lub specjalności niż posiadane

Dla osób, które posiadają już uprawnienia budowlane i starają się o nadanie uprawnień w innym zakresie lub innego rodzaju, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna przygotowuje indywidualne zestawy pytań, które uwzględniają zarówno zakres, jak i rodzaj posiadanych uprawnień, a nawet termin ich nadania. Zakres oraz forma egzaminu jest ustalana w czasie postępowania kwalifikacyjnego (program na komputer). Egzamin pisemny do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń składa się wówczas z 75 pytań testowych – wymagana ilość prawidłowych odpowiedzi to 57. Egzamin ustny składa się z 8 pytań, przy czym za każde przyznawanych jest od 0 do 5 punktów, a minimalna ilość punktów wymaganych do zdania egzaminu to 27 z 40 możliwych (program na telefon).

Część ustna składa się z 6 pytań

Egzamin na uprawienia w innym zakresie lub specjalności niż posiadane

W przypadku rozdzielnych uprawnień do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń egzamin pisemny jest złożony z 60 pytań testowych – poprawnie należy odpowiedzieć na przynajmniej 45 z nich (program na egzamin ustny). Część ustna składa się z 6 pytań, w czym 2 są z praktycznego stosowania wiedzy technicznej, 3 z wybranej specjalności, a ostatnie to część praktyczna, polegająca na rozwiązaniu wybranego zagadnienia związanego z prowadzeniem budowy lub na wykonaniu zadań projektowych. Wymagana ilość punktów to 20 na 30 możliwych (promocja 3 w 1).
Egzamin pisemny na uprawniania w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie złożony jest z 45 pytań testowych i trwa 70 minut. Należy udzielić poprawnej odpowiedzi na 34 pytania (segregator). Egzamin ustny złożony jest z 6 pytań – aby go zaliczyć trzeba zdobyć przynajmniej 20 punktów z 30 możliwych. W przypadku uprawnień rozdzielnych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń egzamin ustny złożony jest z 30 pytań testowych, a poprawnie trzeba odpowiedzieć na 23 z nich. Czas trwania części ustnej to 45 minut (opinie). W części pisemnej kandydat odpowiada na 5 pytań i musi uzyskać 17 punktów na 25 możliwych – wówczas przyznawane są uprawnienia w wybranej specjalności.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami