Blog

Mikroskop nadfioletowy zdjęcie nr 10
22.03.2019

Egzamin na uprawienia w innym zakresie lub specjalności niż posiadane

W artykule znajdziesz:

Egzamin na uprawienia w innym zakresie lub specjalności niż posiadane

Dla osób, które posiadają już uprawnienia budowlane i starają się o nadanie uprawnień w innym zakresie lub innego rodzaju, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna przygotowuje indywidualne zestawy pytań, które uwzględniają zarówno zakres, jak i rodzaj posiadanych uprawnień, a nawet termin ich nadania. Zakres oraz forma egzaminu jest ustalana w czasie postępowania kwalifikacyjnego (program na komputer). Egzamin pisemny do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń składa się wówczas z 75 pytań testowych – wymagana ilość prawidłowych odpowiedzi to 57. Egzamin ustny składa się z 8 pytań, przy czym za każde przyznawanych jest od 0 do 5 punktów, a minimalna ilość punktów wymaganych do zdania egzaminu to 27 z 40 możliwych (program na telefon).

Część ustna składa się z 6 pytań

Mikroskop nadfioletowy zdjęcie nr 11
Egzamin na uprawienia w innym zakresie lub specjalności niż posiadane

W przypadku rozdzielnych uprawnień do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń egzamin pisemny jest złożony z 60 pytań testowych – poprawnie należy odpowiedzieć na przynajmniej 45 z nich (program na egzamin ustny). Część ustna składa się z 6 pytań, w czym 2 są z praktycznego stosowania wiedzy technicznej, 3 z wybranej specjalności, a ostatnie to część praktyczna, polegająca na rozwiązaniu wybranego zagadnienia związanego z prowadzeniem budowy lub na wykonaniu zadań projektowych. Wymagana ilość punktów to 20 na 30 możliwych (promocja 3 w 1).
Egzamin pisemny na uprawniania w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie złożony jest z 45 pytań testowych i trwa 70 minut. Należy udzielić poprawnej odpowiedzi na 34 pytania (segregator). Egzamin ustny złożony jest z 6 pytań – aby go zaliczyć trzeba zdobyć przynajmniej 20 punktów z 30 możliwych. W przypadku uprawnień rozdzielnych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń egzamin ustny złożony jest z 30 pytań testowych, a poprawnie trzeba odpowiedzieć na 23 z nich. Czas trwania części ustnej to 45 minut (opinie). W części pisemnej kandydat odpowiada na 5 pytań i musi uzyskać 17 punktów na 25 możliwych – wówczas przyznawane są uprawnienia w wybranej specjalności.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Mikroskop nadfioletowy zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Mikroskop nadfioletowy zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Mikroskop nadfioletowy zdjęcie nr 16 Mikroskop nadfioletowy zdjęcie nr 17 Mikroskop nadfioletowy zdjęcie nr 18
Mikroskop nadfioletowy zdjęcie nr 19
Mikroskop nadfioletowy zdjęcie nr 20 Mikroskop nadfioletowy zdjęcie nr 21 Mikroskop nadfioletowy zdjęcie nr 22
Mikroskop nadfioletowy zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Mikroskop nadfioletowy zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Mikroskop nadfioletowy zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Mikroskop nadfioletowy zdjęcie nr 32 Mikroskop nadfioletowy zdjęcie nr 33 Mikroskop nadfioletowy zdjęcie nr 34
Mikroskop nadfioletowy zdjęcie nr 35
Mikroskop nadfioletowy zdjęcie nr 36 Mikroskop nadfioletowy zdjęcie nr 37 Mikroskop nadfioletowy zdjęcie nr 38
Mikroskop nadfioletowy zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Mikroskop nadfioletowy zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Mikroskop nadfioletowy zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami