Uprawnienia telekomunikacyjne – najważniejsze informacje

 

Uprawnienia telekomunikacyjne – najważniejsze informacje

Uprawnieniami telekomunikacyjnymi nazywa się uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (program na komputer). Jeśli są one nadane bez ograniczeń, to można wówczas pełnić samodzielne funkcje techniczne przy projektowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi obiektów budowlanych w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z towarzyszącą jej infrastrukturą oraz telekomunikacji przewodowej wraz ze związaną z nią infrastrukturą telekomunikacyjną (program na telefon).

Uprawnienia w specjalności telekomunikacyjnej, ale w zakresie ograniczonym, dają prawo do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi lokalnych linii oraz instalacji telekomunikacyjnych (program egzamin ustny).
Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych jest możliwe dopiero po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia, odbyciu praktyki zawodowej oraz pozytywnym przejściu postępowania kwalifikacyjnego. Jeśli chodzi o wykształcenie, odpowiednie kierunki studiów to telekomunikacja, elektrotechnika, elektronika, elektronika i telekomunikacja, miernictwo elektryczne i telekomunikacja (opinie o programie).

Jeśli uprawnienia mają być w zakresie ograniczonym lub tylko do projektowania to można też ukończyć któryś z kierunków pokrewnych. O uprawnienia telekomunikacyjne do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie mogą starać się także technicy telekomunikacji (segregator aktów prawnych).

Proces kwalifikacji do uprawnień telekomunikacyjnych


Aby rozpoczął się proces kwalifikacji do uprawnień telekomunikacyjnych, należy złożyć wniosek o nadanie uprawnień budowlanych do okręgowej izby inżynierów budownictwa właściwej do miejsca zamieszkania kandydata. Egzaminy na uprawnienia budowlane odbywają dwa razu w roku – w maju oraz w listopadzie, a dokładnie terminy ustala Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Egzaminy mają dwa etapy – pierwszy jest etap pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru. Drugi jest etap ustny, podczas którego każdy kandydat udziela odpowiedzi na wylosowany zestaw pytań bezpośrednio przed komisją egzaminacyjną (promocja 3  w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !