Blog

24.09.2019

Uprawnienia telekomunikacyjne – najważniejsze informacje

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia telekomunikacyjne – najważniejsze informacje

 

Uprawnienia telekomunikacyjne – najważniejsze informacje

Uprawnieniami telekomunikacyjnymi nazywa się uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (program na komputer). Jeśli są one nadane bez ograniczeń, to można wówczas pełnić samodzielne funkcje techniczne przy projektowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi obiektów budowlanych w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z towarzyszącą jej infrastrukturą oraz telekomunikacji przewodowej wraz ze związaną z nią infrastrukturą telekomunikacyjną (program na telefon).

Uprawnienia w specjalności telekomunikacyjnej, ale w zakresie ograniczonym, dają prawo do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi lokalnych linii oraz instalacji telekomunikacyjnych (program egzamin ustny).
Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych jest możliwe dopiero po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia, odbyciu praktyki zawodowej oraz pozytywnym przejściu postępowania kwalifikacyjnego. Jeśli chodzi o wykształcenie, odpowiednie kierunki studiów to telekomunikacja, elektrotechnika, elektronika, elektronika i telekomunikacja, miernictwo elektryczne i telekomunikacja (opinie o programie).

Jeśli uprawnienia mają być w zakresie ograniczonym lub tylko do projektowania to można też ukończyć któryś z kierunków pokrewnych. O uprawnienia telekomunikacyjne do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie mogą starać się także technicy telekomunikacji (segregator aktów prawnych).

Proces kwalifikacji do uprawnień telekomunikacyjnych


Aby rozpoczął się proces kwalifikacji do uprawnień telekomunikacyjnych, należy złożyć wniosek o nadanie uprawnień budowlanych do okręgowej izby inżynierów budownictwa właściwej do miejsca zamieszkania kandydata. Egzaminy na uprawnienia budowlane odbywają dwa razu w roku – w maju oraz w listopadzie, a dokładnie terminy ustala Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Egzaminy mają dwa etapy – pierwszy jest etap pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru. Drugi jest etap ustny, podczas którego każdy kandydat udziela odpowiedzi na wylosowany zestaw pytań bezpośrednio przed komisją egzaminacyjną (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami