Egzamin na uprawnienia budowlane – co zrobić, gdy nie uda się na niego dotrzeć?


Chociaż data egzaminu na uprawnienia budowlane ustalona jest dużo wcześniej, to może zdarzyć się, że ktoś na niego nie dotrze. W takim wypadku pojawia się szereg pytań związanych z poniesionymi już opłatami czy procesem kwalifikacyjnym (program na komputer). Każda osoba, która pozytywnie przeszła kwalifikację otrzymuje informację o terminie oraz miejscu egzaminu listem poleconym. Powinien od dotrzeć do adresata nie później niż miesiąc przed egzaminem. Jeśli takie pismo zostało terminowo doręczone, a mimo to kandydat nie pojawił się na egzaminie, to jedyną możliwością, aby w takiej sytuacji odzyskać opłaty za egzamin jest usprawiedliwienie. Trzeba je przedłożyć na 7 dni przed ustaloną datą egzaminu, jeśli nieobecność jest planowana, lub do 7 dni po egzaminie, gdy nieobecność była niezaplanowana (program na telefon).
Przyczyny nieobecności, które pozwalają na jej usprawiedliwienie, to:
• stan zdrowia – zwolnienie lekarskie,
• konieczność stawienia się w urzędzie – odpowiednie pismo,
• inny ważny powód (promocja 3 w 1).

Zwrot drugiej raty


Zasadność przedstawionego usprawiedliwienia jest każdorazowo oceniana przez komisję kwalifikacyjną. Jeśli usprawiedliwienie zostanie uznane za zasadne, to kandydat otrzymuje zwrot drugiej raty opłaty z tytułu przeprowadzenia egzaminu (program na egzamin ustny). Jeśli jednak usprawiedliwienie nie zostanie uznane lub kandydat go nie przedstawi, to cała opłata za egzamin pisemny oraz ustny przepada w całości. Warto przy tym zaznaczyć, że nieobecność na egzaminie pisemnym lub negatywny wynik egzaminu pisemnego nie oznacza, że trzeba ponownie przejść kwalifikację (segregator). W takich sytuacjach nie jest to konieczne, wystarczy tylko złożyć wniosek o przystąpienie do egzaminu jeszcze raz.
Takie same zasady dotyczą egzaminu ustnego, lecz jeśli zostanie on zakończony z wynikiem negatywnym, to nie trzeba jeszcze raz zdawać części pisemnej (opinie). Pozytywny wynik z pisemnej części egzaminu na uprawnienia budowlane jest ważny przez 3 lata. Aby móc ponownie przystąpić do części ustnej, trzeba uiścić odpowiednią opłatę oraz złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu ustnego w następnej sesji.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !