Blog

Naprężenia w płaszczyźnie środkowej zdjęcie nr 10
01.08.2019

Egzamin na uprawnienia budowlane – jak wygląda przy rozszerzaniu uprawnień?

W artykule znajdziesz:

Egzamin na uprawnienia budowlane – jak wygląda przy rozszerzaniu uprawnień?


Osoby, które posiadają uprawnienia budowlane, mogą je rozszerzyć o inny zakres lub inną specjalność. Wówczas egzamin wygląda nieco inaczej niż w przypadku osób, które nie posiadają jeszcze uprawnień budowlanych (program na komputer). Według prawa budowlanego osoby, które ubiegają się o uprawnienia w innej specjalności lub zakresie niż posiadane, muszą zdać egzamin, którego zakres jest ograniczony (program na telefon).

Naprężenia w płaszczyźnie środkowej zdjęcie nr 11
Egzamin na uprawnienia budowlane – jak wygląda przy rozszerzaniu uprawnień?

Nie obejmuje on zagadnień, które były wymagane podczas ubiegania się o posiadane już uprawnienia budowlane. W przepisach dokładnie określono jak pomniejszony jest zakres takiego egzaminu (program egzamin ustny).

Zarówno w przypadku osób, które starają się o innych zakres uprawnień, jak i tych, które starają się o inną specjalność uprawnień, testy egzaminacyjne przygotowywane są w sposób indywidualny. Pod uwagę brane są posiadane uprawnienia budowlane, ich zakres i rodzaj, a nawet termin uzyskania. Forma oraz zakres egzaminu zawsze ustala się podczas postępowania kwalifikacyjnego. Wynika to z faktu, że istnieje wiele możliwości rozszerzania uprawnień, np. ich rodzaju, zakresu bądź specjalności (opinie o programie). Osoby, które chcą rozszerzyć zakres posiadanych uprawnień budowlanych, np. do nieograniczonych, nie muszą jeszcze raz odbywać praktyka zawodowej, ponieważ została ona przedłożona przed pierwszy egzaminem. Jeśli jednak uprawnienia mają być w innej specjalności, to niezbędne jest odbycie praktyki, a także wykazanie odpowiedniego wykształcenia (segregator aktów prawnych).

Ograniczenie zakresu egzaminu


Ograniczenie zakresu egzaminu na uprawnienia budowlane nie jest możliwe w przypadku osób, która posiadają decyzję o stwierdzeniu posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – takie decyzje były wydawane do 31 grudnia 1994 roku (promocja 3  w 1). Dla pozostałych osób zakres znajomości aktów prawnych do egzaminu rozszerzającego uprawnienia jest bardzo okrojony. Jeśli inżynier chce zdobyć uprawnienia w nowej specjalności, to przede wszystkim musi skupić się na przepisach branżowych, których znajomość nie była potrzebna podczas zdawania egzaminu na posiadane uprawnienia budowlane.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Naprężenia w płaszczyźnie środkowej zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Naprężenia w płaszczyźnie środkowej zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Naprężenia w płaszczyźnie środkowej zdjęcie nr 16 Naprężenia w płaszczyźnie środkowej zdjęcie nr 17 Naprężenia w płaszczyźnie środkowej zdjęcie nr 18
Naprężenia w płaszczyźnie środkowej zdjęcie nr 19
Naprężenia w płaszczyźnie środkowej zdjęcie nr 20 Naprężenia w płaszczyźnie środkowej zdjęcie nr 21 Naprężenia w płaszczyźnie środkowej zdjęcie nr 22
Naprężenia w płaszczyźnie środkowej zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Naprężenia w płaszczyźnie środkowej zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Naprężenia w płaszczyźnie środkowej zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Naprężenia w płaszczyźnie środkowej zdjęcie nr 32 Naprężenia w płaszczyźnie środkowej zdjęcie nr 33 Naprężenia w płaszczyźnie środkowej zdjęcie nr 34
Naprężenia w płaszczyźnie środkowej zdjęcie nr 35
Naprężenia w płaszczyźnie środkowej zdjęcie nr 36 Naprężenia w płaszczyźnie środkowej zdjęcie nr 37 Naprężenia w płaszczyźnie środkowej zdjęcie nr 38
Naprężenia w płaszczyźnie środkowej zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Naprężenia w płaszczyźnie środkowej zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Naprężenia w płaszczyźnie środkowej zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami