Egzamin na uprawnienia budowlane – jak wygląda przy rozszerzaniu uprawnień?


Osoby, które posiadają uprawnienia budowlane, mogą je rozszerzyć o inny zakres lub inną specjalność. Wówczas egzamin wygląda nieco inaczej niż w przypadku osób, które nie posiadają jeszcze uprawnień budowlanych (program na komputer). Według prawa budowlanego osoby, które ubiegają się o uprawnienia w innej specjalności lub zakresie niż posiadane, muszą zdać egzamin, którego zakres jest ograniczony (program na telefon).

Egzamin na uprawnienia budowlane – jak wygląda przy rozszerzaniu uprawnień?

Nie obejmuje on zagadnień, które były wymagane podczas ubiegania się o posiadane już uprawnienia budowlane. W przepisach dokładnie określono jak pomniejszony jest zakres takiego egzaminu (program egzamin ustny).

Zarówno w przypadku osób, które starają się o innych zakres uprawnień, jak i tych, które starają się o inną specjalność uprawnień, testy egzaminacyjne przygotowywane są w sposób indywidualny. Pod uwagę brane są posiadane uprawnienia budowlane, ich zakres i rodzaj, a nawet termin uzyskania. Forma oraz zakres egzaminu zawsze ustala się podczas postępowania kwalifikacyjnego. Wynika to z faktu, że istnieje wiele możliwości rozszerzania uprawnień, np. ich rodzaju, zakresu bądź specjalności (opinie o programie). Osoby, które chcą rozszerzyć zakres posiadanych uprawnień budowlanych, np. do nieograniczonych, nie muszą jeszcze raz odbywać praktyka zawodowej, ponieważ została ona przedłożona przed pierwszy egzaminem. Jeśli jednak uprawnienia mają być w innej specjalności, to niezbędne jest odbycie praktyki, a także wykazanie odpowiedniego wykształcenia (segregator aktów prawnych).

Ograniczenie zakresu egzaminu


Ograniczenie zakresu egzaminu na uprawnienia budowlane nie jest możliwe w przypadku osób, która posiadają decyzję o stwierdzeniu posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – takie decyzje były wydawane do 31 grudnia 1994 roku (promocja 3  w 1). Dla pozostałych osób zakres znajomości aktów prawnych do egzaminu rozszerzającego uprawnienia jest bardzo okrojony. Jeśli inżynier chce zdobyć uprawnienia w nowej specjalności, to przede wszystkim musi skupić się na przepisach branżowych, których znajomość nie była potrzebna podczas zdawania egzaminu na posiadane uprawnienia budowlane.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !