Egzamin na uprawnienia budowlane – jak wygląda przy rozszerzaniu uprawnień?


Osoby, które posiadają uprawnienia budowlane, mogą je rozszerzyć o inny zakres lub inną specjalność. Wówczas egzamin wygląda nieco inaczej niż w przypadku osób, które nie posiadają jeszcze uprawnień budowlanych (program na komputer). Według prawa budowlanego osoby, które ubiegają się o uprawnienia w innej specjalności lub zakresie niż posiadane, muszą zdać egzamin, którego zakres jest ograniczony (program na telefon).

Egzamin na uprawnienia budowlane – jak wygląda przy rozszerzaniu uprawnień?

Nie obejmuje on zagadnień, które były wymagane podczas ubiegania się o posiadane już uprawnienia budowlane. W przepisach dokładnie określono jak pomniejszony jest zakres takiego egzaminu (program egzamin ustny).

Zarówno w przypadku osób, które starają się o innych zakres uprawnień, jak i tych, które starają się o inną specjalność uprawnień, testy egzaminacyjne przygotowywane są w sposób indywidualny. Pod uwagę brane są posiadane uprawnienia budowlane, ich zakres i rodzaj, a nawet termin uzyskania. Forma oraz zakres egzaminu zawsze ustala się podczas postępowania kwalifikacyjnego. Wynika to z faktu, że istnieje wiele możliwości rozszerzania uprawnień, np. ich rodzaju, zakresu bądź specjalności (opinie o programie). Osoby, które chcą rozszerzyć zakres posiadanych uprawnień budowlanych, np. do nieograniczonych, nie muszą jeszcze raz odbywać praktyka zawodowej, ponieważ została ona przedłożona przed pierwszy egzaminem. Jeśli jednak uprawnienia mają być w innej specjalności, to niezbędne jest odbycie praktyki, a także wykazanie odpowiedniego wykształcenia (segregator aktów prawnych).

Ograniczenie zakresu egzaminu


Ograniczenie zakresu egzaminu na uprawnienia budowlane nie jest możliwe w przypadku osób, która posiadają decyzję o stwierdzeniu posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – takie decyzje były wydawane do 31 grudnia 1994 roku (promocja 3  w 1). Dla pozostałych osób zakres znajomości aktów prawnych do egzaminu rozszerzającego uprawnienia jest bardzo okrojony. Jeśli inżynier chce zdobyć uprawnienia w nowej specjalności, to przede wszystkim musi skupić się na przepisach branżowych, których znajomość nie była potrzebna podczas zdawania egzaminu na posiadane uprawnienia budowlane.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami