Egzamin na uprawnienia budowlane – jaki jest jego cel?

 

Egzamin na uprawnienia budowlane – jaki jest jego cel?

Egzamin na uprawnienia budowlane jest bardzo ważnym etapem na drodze rozwoju zawodowego każdego architekta czy inżyniera budownictwa. Oczywiście można pracować w zawodzie nie posiadając uprawnień budowlanych, ale wówczas nie można pełnić samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer).

Brak uprawnień oznacza niższe zarobki oraz poślednie stanowiska pracy. Z tego właśnie względu większość absolwentów studiów inżynierskich oraz niektórzy technicy i mistrzowie decydują się na przejście postępowania kwalifikacyjnego oraz podejście do egzaminu na uprawnienia budowlane. Jest to decyzja mająca ogromny wpływ na karierę zawodową w budownictwie (program na telefon).

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem każdy inżynier budownictwa lądowego, morskiego, hydrotechnicznego, a także architekt, inżynier instalator, inżynier elektryk czy elektroenergetyk może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie wyłącznie po zdaniu egzaminu na uprawnienia budowlane (program egzamin ustny). Oznacza to ni mniej, ni więcej, że nie można pełnić takich funkcji na żadnej z inwestycji budowlanych w Polsce, jeśli takowych uprawnień się nie posiada. Oczywiście można wówczas zostać asystentem projektanta w biurze projektowym lub majstrem na budowie, ale z pewnością nie jest to spełnienie ambicji zawodowych.

Studia inżynierskie


Studia inżynierskie na kierunkach związanych z budownictwem podejmują przede wszystkim osoby, które w przyszłości chcą zostać projektantami w danej branży, bądź kierownikami robót budowlanych lub kierownikami budów (opinie o programie). Uprawnienia budowlane dają kompetencje, które są niezbędne, aby prowadzić jakiekolwiek inwestycje budowlane czy podpisywać dokumenty, które są związane z inwestycjami budowlanymi (segregator aktów prawnych). Stąd też zdanie egzaminu jest niezbędne, aby rozwijać się w swojej branży. To jeszcze nie wszystko, gdyż oprócz posiadania decyzji o nadaniu uprawnień, trzeba jeszcze być członkiem okręgowej izby samorządu zawodowego oraz być wpisany do rejestru prowadzonego przez Izbę Architektów RP lub Polską Izbę Inżynierów Budownictwa (promocja 3  w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !