Blog

25.02.2019

Egzamin na uprawnienia budowlane w innym zakresie lub specjalności niż posiadane

W artykule znajdziesz:

Egzamin na uprawnienia budowlane w innym zakresie lub specjalności niż posiadane

W przypadku ubiegania się o uprawnienia budowlane w innym zakresie lub innego rodzaju niż już posiadane, konieczne jest zdanie egzaminu w ograniczonym zakresie – kwestie te zostały określone w § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 25 kwietnia 2006 roku. W takiej sytuacji pytania egzaminacyjne są tworzone indywidualnie, z uwzględnieniem posiadanego zakresu i rodzaju uprawnień budowlanych, a także terminu ich uzyskania (program na komputer). Komisja ustala formę oraz zakres egzaminu w postępowaniu kwalifikacyjnym, które przeprowadzane jest indywidualnie dla każdego kandydata (program na telefon).

Pytania z BHP

Egzamin na uprawnienia budowlane

W celu uzyskania uprawnień budowlanych łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń należy zdać egzamin pisemny, który trwa 115 minut. Składa się na niego 75 pytań testowych związanych z nowymi przepisami ogólnymi oraz zakresem uprawnień, z czego 50 pytań dotyczy prawa budowlanego i wydanych na jego podstawie przepisów, a pozostałe 25 pytań dotyczy kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac budowlanych (program na egzamin ustny). Wymagana do zdania egzaminu ilość poprawnych odpowiedzi to 57 (promocja 3 w 1). Po egzaminie pisemnym kandydat zobowiązany jest do zdania egzaminu ustnego, który składa się z 8 pytań, spośród których 3 dotyczą praktycznego stosowania wiedzy, 4 związane są z zakresem specjalności wybranych uprawnień, a 1 to część praktyczna, która polega na rozwiązaniu zagadnień z prowadzenia budowy lub na wykonaniu zadania projektowego. Należy uzyskać minimum 27 punktów z 40 możliwych (segregator).
W celu uzyskania uprawnień rozdzielnych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, należy odpowiedzieć na 60 pytań testowych, z czego minimum to 45 poprawnych odpowiedzi (opinie). Egzamin ustny składa się z 6 pytań, a minimalna ilość punktów to 20 z 30 możliwych. Uprawnienia łączne w ograniczonym zakresie wymagają zdania testu składającego się z 45 pytań oraz części ustnej składającej się z 6 pytań. Uprawnienia rozdzielne w ograniczonym zakresie można otrzymać po zaliczeniu testu z 30 pytań oraz części ustnej z 5 pytań.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami