Blog

19.07.2019

Egzamin na uprawnienia budowlane – za co się płaci?

W artykule znajdziesz:

Egzamin na uprawnienia budowlane – za co się płaci?

Egzamin na uprawnienia budowlane jest egzaminem państwowym (program na komputer). Wszystkie koszty związane z postępowaniem kwalifikacyjnym, które daje możliwość przystąpienia do tego egzaminu, oraz samego egzaminu ponosi zdający.

Egzamin na uprawnienia budowlane – za co się płaci?

Koszty te podzielone są dwie części, ponieważ osobno płaci się za kwalifikację złożonego wniosku i załączników, a osobno za przeprowadzenie egzaminu (program na telefon). Kwalifikacja obejmuje kontrolę treści wniosku pod względem merytorycznym, sprawdzenie wykształcenia oraz ocenę praktyki zawodowej. Pierwsza część opłaty musi zostać dokonana jeszcze przed złożeniem wniosku, ponieważ potwierdzenie opłaty składa się razem z wnioskiem. Jej wysokość stanowi połowę całych kosztów za postępowanie kwalifikacyjne (program egzamin ustny).

Kolejną część opłaty należy uiścić wtedy, gdy wniosek o nadanie uprawnień budowlanych zostanie zakwalifikowany, o czym informację zdający dostaje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Wpłaty należy dokonać nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. Jeśli kandydatowi nie uda się zaliczyć egzaminu pisemnego, to musi uiścić opłatę za jego ponowne przeprowadzenie. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku niepowodzenia na egzaminie ustnym (opinie o programie). W tym przypadku opłata, jaką należy uiścić za powtórkę egzaminu stanowi nieco ponad połowę kwoty za przeprowadzenie całego egzaminu.

Wysokość opłat

Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne do nadania uprawnień budowlanych jest co roku ustalana na posiedzeniu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Opłaty są zróżnicowane w zależności od rodzaju uprawnień i wynoszą w 2019 roku:
• odrębnie do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi – 800 zł za kwalifikację, 800 zł za przeprowadzenie egzaminu i 450 zł za ponowne przeprowadzenie ustnej części egzaminu,
• łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi – 1100 zł za kwalifikację, 1100 zł za przeprowadzenie egzaminu, 600 zł za ponowne przeprowadzenie egzaminu ustnego (segregator aktów prawnych).
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odzyskania opłaty za przeprowadzenie egzaminu (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami