Egzamin na uprawnienia – jak wygląda?

 

Egzamin na uprawnienia – jak wygląda?

Egzamin na uprawnienia budowlane sprawdza, czy kandydat zna przebieg procesy budowlanego oraz czy potrafi w praktyce wykorzystywać zdobytą wiedzę budowlaną (program na komputer). Składa się z etapu pisemnego, czyli testu jednokrotnego wyboru, oraz etapu ustnego. Egzamin pisemny to, jak wspomniano, test jednokrotnego wyboru. Spośród trzech odpowiedzi na każde pytanie należy wybrać jedną, która jest prawidłowa (program na telefon).

W zależności od rodzaju bądź zakresu uprawnień, jakie chce uzyskać kandydat, część pisemna może składać się z 30-90 pytań testowych. Egzamin jest zaliczony, jeśli kandydat udzieli prawidłowych odpowiedzi na przynajmniej 75% pytań znajdujących się teście. Wyniki części pisemnej są ogłaszane bezpośrednio po jej zakończeniu, gdy komisja sprawdzi wszystkie otrzymane testy (program egzamin ustny).
Egzamin ustny budzi wśród kandydatów znacznie większe obawy, ponieważ składany jest bezpośrednio przed komisją egzaminacyjną. Każdy kandydat po wejściu na salę losuje zestaw, w którym w zależności od rodzaju i zakresu uprawnień, znajduje się od 5 do 10 pytań. W zestawie znajdują się pytania sprawdzające umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce, umiejętność stosowania wiedzy techniczne w trakcie wykonywania praktyki zawodowej oraz umiejętności i wiedzę związane z zakresem wybranej przez kandydata specjalności uprawnień budowlanych (opinie o programie).

Wśród pytań na egzaminie ustnym na uprawnienia budowlane znajduje się jedno typowo praktyczne. W zależności od rodzaju uprawnień może ono polegać na:
• wykonaniu zadania projektowego – zadania projektowe w trakcie egzaminu mają różny stopień trudności, ale nie są nadmiernie skomplikowane,
• rozwiązaniu problemu dotyczącego kwestii prowadzenia oraz organizacji budowy (segregator aktów prawnych).

Ponowne podejście do sesji


Oczywiście pytanie praktyczne zawsze jest związane ze specjalnością uprawnień budowlanych, o jakie stara się kandydat. Co ważne, jeśli kandydat pomyślnie zdał egzamin pisemny, ale nie powiodło mu się na egzaminie ustnym, to może ponownie podejść do części ustnej w trakcie następnej sesji egzaminacyjnej (promocja 3  w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !