Blog

02.10.2019

Egzamin na uprawnienia – jak wygląda?

Egzamin na uprawnienia – jak wygląda?

 

Egzamin na uprawnienia – jak wygląda?

Egzamin na uprawnienia budowlane sprawdza, czy kandydat zna przebieg procesy budowlanego oraz czy potrafi w praktyce wykorzystywać zdobytą wiedzę budowlaną (program na komputer). Składa się z etapu pisemnego, czyli testu jednokrotnego wyboru, oraz etapu ustnego. Egzamin pisemny to, jak wspomniano, test jednokrotnego wyboru. Spośród trzech odpowiedzi na każde pytanie należy wybrać jedną, która jest prawidłowa (program na telefon).

W zależności od rodzaju bądź zakresu uprawnień, jakie chce uzyskać kandydat, część pisemna może składać się z 30-90 pytań testowych. Egzamin jest zaliczony, jeśli kandydat udzieli prawidłowych odpowiedzi na przynajmniej 75% pytań znajdujących się teście. Wyniki części pisemnej są ogłaszane bezpośrednio po jej zakończeniu, gdy komisja sprawdzi wszystkie otrzymane testy (program egzamin ustny).
Egzamin ustny budzi wśród kandydatów znacznie większe obawy, ponieważ składany jest bezpośrednio przed komisją egzaminacyjną. Każdy kandydat po wejściu na salę losuje zestaw, w którym w zależności od rodzaju i zakresu uprawnień, znajduje się od 5 do 10 pytań. W zestawie znajdują się pytania sprawdzające umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce, umiejętność stosowania wiedzy techniczne w trakcie wykonywania praktyki zawodowej oraz umiejętności i wiedzę związane z zakresem wybranej przez kandydata specjalności uprawnień budowlanych (opinie o programie).

Wśród pytań na egzaminie ustnym na uprawnienia budowlane znajduje się jedno typowo praktyczne. W zależności od rodzaju uprawnień może ono polegać na:
• wykonaniu zadania projektowego – zadania projektowe w trakcie egzaminu mają różny stopień trudności, ale nie są nadmiernie skomplikowane,
• rozwiązaniu problemu dotyczącego kwestii prowadzenia oraz organizacji budowy (segregator aktów prawnych).

Ponowne podejście do sesji


Oczywiście pytanie praktyczne zawsze jest związane ze specjalnością uprawnień budowlanych, o jakie stara się kandydat. Co ważne, jeśli kandydat pomyślnie zdał egzamin pisemny, ale nie powiodło mu się na egzaminie ustnym, to może ponownie podejść do części ustnej w trakcie następnej sesji egzaminacyjnej (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami