Eksploatacja, remont i konserwacja sieci kanalizacyjnych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych reguluje podstawowe kwestie związane z wykonywaniem tego typu czynności.

Eksploatacja, remont i konserwacja sieci kanalizacyjnych
Teren prowadzenia robót i wymagania higieniczno sanitarne

Zgodnie z rozporządzeniem teren prowadzenia robót należy w odpowiedni sposób ogrodzić lub zabezpieczyć, a także oznakować i oświetlać w porze nocnej. Ponadto w razie prowadzenia robót na ulicach i drogach konieczne jest zabezpieczenie terenów przed wejściem osób niepowołanych, jak również oznakowanie zgodnie z przepisami ruchu drogowego (opinie o programie). Obowiązkiem zakładu pracy jest zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków, takich jak szatnia na odzież, umywalnia z kabinami natryskowymi, jak również pomieszczenie do spożywania posiłków czy ogrzewania się pracowników. Wykonywanie robót z dala od zakładu pracy wymaga także przygotowania dla pracowników schroniska przewoźnego lub stałego oraz ustępu w odległości nie większej niż 500 m od najdalej położonego stanowiska pracy. Pracownicy musza mieć ponadto możliwość spożywania posiłków w okresie przerw ustalonych w regulaminie pracy i w miejscach do tego przeznaczonych.

Prace w kanałach ściekowych

Prace w kanałach ściekowych powinny być prowadzone z zastosowaniem niezbędnych środków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy. Przede wszystkim wymagane jest zabezpieczenie pracowników w kanale przed nagłym podniesieniem się poziomu ścieków oraz przekroczeniem dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla życia lub zdrowia. Należy także zapewnić stałą łączność pomiędzy pracującymi wewnątrz kanałów a osobami ubezpieczającymi. Przed wejściem do kanału trzeba ponadto zadbać o zabezpieczenie terenu robót, a także wyposażyć pracowników w odpowiednie lampy służące do oświetlania kanałów. Każde wejście do kanału wymaga zastosowania przez pracowników odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych, jak również użycia specjalnego obuwia i odzieży roboczej oraz posiadania urządzeń przeznaczonych do wykrywania i sygnalizacji obecności gazu oraz lampy bezpieczeństwa.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !