Blog

30.05.2018

Eksploatacja, remont i konserwacja sieci kanalizacyjnych

W artykule znajdziesz:

Eksploatacja, remont i konserwacja sieci kanalizacyjnych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych reguluje podstawowe kwestie związane z wykonywaniem tego typu czynności.

Eksploatacja, remont i konserwacja sieci kanalizacyjnych
Teren prowadzenia robót i wymagania higieniczno sanitarne

Zgodnie z rozporządzeniem teren prowadzenia robót należy w odpowiedni sposób ogrodzić lub zabezpieczyć, a także oznakować i oświetlać w porze nocnej. Ponadto w razie prowadzenia robót na ulicach i drogach konieczne jest zabezpieczenie terenów przed wejściem osób niepowołanych, jak również oznakowanie zgodnie z przepisami ruchu drogowego (opinie o programie). Obowiązkiem zakładu pracy jest zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków, takich jak szatnia na odzież, umywalnia z kabinami natryskowymi, jak również pomieszczenie do spożywania posiłków czy ogrzewania się pracowników. Wykonywanie robót z dala od zakładu pracy wymaga także przygotowania dla pracowników schroniska przewoźnego lub stałego oraz ustępu w odległości nie większej niż 500 m od najdalej położonego stanowiska pracy. Pracownicy musza mieć ponadto możliwość spożywania posiłków w okresie przerw ustalonych w regulaminie pracy i w miejscach do tego przeznaczonych.

Prace w kanałach ściekowych

Prace w kanałach ściekowych powinny być prowadzone z zastosowaniem niezbędnych środków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy. Przede wszystkim wymagane jest zabezpieczenie pracowników w kanale przed nagłym podniesieniem się poziomu ścieków oraz przekroczeniem dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla życia lub zdrowia. Należy także zapewnić stałą łączność pomiędzy pracującymi wewnątrz kanałów a osobami ubezpieczającymi. Przed wejściem do kanału trzeba ponadto zadbać o zabezpieczenie terenu robót, a także wyposażyć pracowników w odpowiednie lampy służące do oświetlania kanałów. Każde wejście do kanału wymaga zastosowania przez pracowników odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych, jak również użycia specjalnego obuwia i odzieży roboczej oraz posiadania urządzeń przeznaczonych do wykrywania i sygnalizacji obecności gazu oraz lampy bezpieczeństwa.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami