Blog

Prace przygotowawcze na budowie zdjęcie nr 10
27.06.2019

Egzamin pisemny, czyli nie taki diabeł straszny

W artykule znajdziesz:

Egzamin pisemny, czyli nie taki diabeł straszny


Egzamin na uprawnienia budowlane jest dla wielu osób niezwykle stresujący. Nie ma się czemu dziwić, ponieważ to od niego zależy kariera każdego inżyniera budownictwa. Bez uprawnień nie można pełnić samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a to oznacza brak możliwości wykonywania swojego zawodu (program na komputer).

Prace przygotowawcze na budowie zdjęcie nr 11
Egzamin pisemny, czyli nie taki diabeł straszny

Nie warto jednak stresować się na zapas, ponieważ wbrew pozorom części pisemna egzaminu na uprawnienia budowlane wcale nie jest taka straszna. Oczywiście konieczne jest odpowiednie przygotowanie – tylko rzetelna, systematyczna nauka daje pewność, że egzamin będzie zaliczony (program na telefon). Część pisemna egzaminu na uprawnienia budowlane odbywa się w tym samym czasie we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa.

O tym, czy kandydat został zakwalifikowany do egzaminu, decyduje okręgowa komisja kwalifikacyjna. Swoją decyzją wysyła ona do kandydata listem poleconym w terminie nie późniejszym niż miesiąc przed egzaminem (program egzamin ustny). W liście znajduje się nie tylko decyzja, ale także dokładny adres oraz nr sali, w której egzamin będzie się odbywał. Z tego właśnie względu warto ten list polecony wziąć ze sobą na egzamin. Zanim przystąpi się do części pisemnej, trzeba uiścić drugą część opłaty za postępowanie kwalifikacyjne – potwierdzenie wniesienia opłaty należy mieć ze sobą  (opinie o programie).

Znajomość całych aktów prawnych


Kandydaci muszą przed wejściem potwierdzić swoje przybycie, po czym otrzymują kopertę z zestawem pytań (segregator aktów prawnych). Czas na rozwiązanie testu zależy od zakresu oraz rodzaju uprawnień, ale średnio na jedno pytania wychodzi 1,5 minuty. Jest to test jednokrotnego wyboru, a pytania są oczywiste, choć oczywiście trzeba znać wymagane akty prawne. Konieczna może być znajomość całych aktów prawnych, dlatego jedną z polecanych przez kandydatów metod uczenia, jest metoda pamięciowa, czyli uczenie się pytań. Są one udostępniane na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (promocja 3  w 1). Pytania te często powtarzają się na egzaminie, dlatego warto poświęcić trochę czasu i przerobić wszystkie opublikowane pytania.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Prace przygotowawcze na budowie zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Prace przygotowawcze na budowie zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Prace przygotowawcze na budowie zdjęcie nr 16 Prace przygotowawcze na budowie zdjęcie nr 17 Prace przygotowawcze na budowie zdjęcie nr 18
Prace przygotowawcze na budowie zdjęcie nr 19
Prace przygotowawcze na budowie zdjęcie nr 20 Prace przygotowawcze na budowie zdjęcie nr 21 Prace przygotowawcze na budowie zdjęcie nr 22
Prace przygotowawcze na budowie zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Prace przygotowawcze na budowie zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Prace przygotowawcze na budowie zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Prace przygotowawcze na budowie zdjęcie nr 32 Prace przygotowawcze na budowie zdjęcie nr 33 Prace przygotowawcze na budowie zdjęcie nr 34
Prace przygotowawcze na budowie zdjęcie nr 35
Prace przygotowawcze na budowie zdjęcie nr 36 Prace przygotowawcze na budowie zdjęcie nr 37 Prace przygotowawcze na budowie zdjęcie nr 38
Prace przygotowawcze na budowie zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Prace przygotowawcze na budowie zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Prace przygotowawcze na budowie zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami