Blog

16.06.2019

Egzamin pisemny – jak przebiega?

W artykule znajdziesz:

Egzamin pisemny – jak przebiega?


Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane wbrew pozorom nie jest tak straszny, jak go malują (https://uprawnienia-budowlane.pl). Oczywiście trzeba się do niego solidnie przygotować, ale dotyczy to przecież niemal każdego egzaminu, nie tylko tego na uprawnienia. Egzaminy odbywają się w dwóch terminach – w sesji wiosennej oraz jesiennej.

Egzamin pisemny – jak przebiega?

Rozpoczynają się tego samego dnia i o tej samej porze w każdej okręgowej izbie inżynierów budownictwa. Dopiero po ogłoszeniu wyników części pisemnej ustalane są terminy egzaminów ustnych, które są różne dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych (program na komputer). Egzaminy ustne zwykle trwają kilka tygodni – czas trwania zależy od tego, ile osób egzaminuje dana izba.

O tym, czy wniosek o nadanie uprawnień budowlanych, został zakwalifikowany, kandydat na uprawnienia budowlane dowiaduje się o tym nie później niż miesiąc przed egzaminem za pośrednictwem listu poleconego (program na telefon). Na egzamin warto ten list wziąć ze sobą, ponieważ znajduje się w nim dokładny adres wraz z numerem sali, w której odbędzie się egzamin. Po otrzymaniu listu należy pamiętać o uiszczeniu drugiej części opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w swojej izbie (program egzamin ustny). W niektórych izbach przed egzaminem kandydaci na uprawnienia budowlane muszą dodatkowo wypełnić oświadczenie dotyczące obecnego miejsca zamieszkania (opinie o programie).

Czas na rozwiązanie testu


Zanim kandydaci wejdą na salę, na której będzie odbywał się egzamin pisemny, muszą potwierdzić swoje przybycie (segregator aktów prawnych). Wówczas otrzymują zamkniętą kopertę, w której znajduje się zestaw pytań. Po zajęciu miejsca na sali należy poczekać aż przewodniczący komisji da sygnał do rozpoczęcia egzaminu. Można wtedy otworzyć kopertę oraz sprawdzić, czy zawarte w niej pytania odpowiadają wybranym uprawnieniom. Jak wszędzie, tak i tutaj może zdarzyć się pomyłka, dlatego trzeba o tym pamiętać. Czas na rozwiązanie testu jest różny w zależności od wybranego zakresu i rodzaju uprawnień budowlanych – średnio wychodzi ok. 1,5 minuty na jedno pytanie. Do pozytywnego złożenia części pisemnej egzaminu niezbędne jest udzielenie przynajmniej 75% poprawnych odpowiedzi (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami