Blog

30.09.2019

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane bez ograniczeń

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane bez ograniczeń

 

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane bez ograniczeń

Każda osoba, która planuje ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń, musi nie tylko posiadać odpowiednie wykształcenie i odbyć praktykę zawodową, ale również podejść do egzaminu (program na komputer). Składa się on z części testowej, nazywanej pisemną, oraz z części ustnej. Egzamin pisemny to test jednokrotnego wyboru, którego zaliczenie jest niezbędne, aby móc podejść do egzaminu ustnego. W teście do każdego pytania są trzy odpowiedzi, a tylko jedna z nich jest prawidłowa.

Pytania są wybierane z bazy pytań przygotowanej przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną (program na telefon). Obejmuję one te ustawy i rozporządzenia, które są niezbędne na egzaminach w danej sesji egzaminacyjnej. Zawartość tej bazy nie jest podawana do wiadomości publicznej (program egzamin ustny).

Liczba pytań oraz czas trwania egzaminu zależy od rodzaju oraz zakresu uprawnień budowlanych. Najdłużej, bo 135 minut trwa egzamin na uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie. Składa się on z 90 pytań testowych, wśród których są 63 pytania dotyczące zakresu specjalności uprawnień, o które stara się kandydat i obejmujące ustawę Prawo budowlane oraz inne ustawy związane z wybraną specjalnością. Ponadto w teście znajduje się 18 pytań dotyczących warunków BHP przy pracach budowlanych i 9 pytań z postępowania administracyjnego. Poprawnie należy odpowiedzieć na 68 pytań (opinie o programie).

Egzamin na odrębne uprawnienia


Egzamin na odrębne uprawnienia do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń trwa 115 minut (segregator aktów prawnych). Składa się z 75 pytań testowych, a żeby go zdać, trzeba odpowiedzieć poprawnie na 57 z nich. Wśród pytań znajdujących się w teście aż 53 dotyczą ustawy Prawo budowlane oraz wszelkich innych ustaw, aktów wykonawczych i przepisów związanych z wybraną przez kandydata specjalnością uprawnień budowlanych. Ponadto w teście jest również 7 pytań z postępowania administracyjnego oraz 15 pytań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w czasie wykonywania robót budowlanych (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami