Uniwersalność narzędzi

Uniwersalność narzędzi
Uniwersalność narzędzi

W zakresie konstrukcji osiągnięto niespodziewane jeszcze przed kilku laty możliwości przeciążenia narzędzi zelektryfikowanych (silnik może nagrzewać się do temperatury 300CC), nieosiągalną do niedawna niezawodność ich działania dzięki wprowadzeniu materiałów izolacyjnych bazowanych na włóknie szklanym i tworzywach ciepłoodpornych itp. Wszystko to wpłynęło na podwyższenie mocy silników’ narzędzi zelektryfikowanych oraz ich częstotliwości obrotów (w niektórych przypadkach ponad 30 000 obr/min) (program uprawnienia budowlane na komputer). Rozwinęła się również znacznie uniwersalność narzędzi, tak np. wszystkie roboty jednego rodzaju wykonywane są w sposób ciągły jednym i tym samym narzędziem (jedna i ta sama wiertarka wierci otwory o różnych średnicach w betonie, drewnie, w murze oraz w metalu, przy czym wymianie ulegają tylko wiertła).

Spośród nieustannie rosnącej liczby tych narzędzi i maszyn podaje się jedynie przykładowo:

  • pistolety do wstrzeliwania kołków stalowych w różnego rodzaju podłoża, jak stal, beton, cegła, drewno itp., głównie przy robotach instalacyjnych, a mianowicie do mocowania przewodów elektrycznych, gazowych, wodnych, kanalizacyjnych, okładzin itp.

Do wstrzeliwania za pomocą naboi kal. 6,3 mm używane są (w pistoletach typu Grom) kolki stalowe z gwintem zewnętrznym M4 i M6 oraz kołki stalowe do wstrzeliwania gwoździ z główką 0 6 mm. Niektóre przykłady zastosowania pistoletów do wstrzeliwania w podłoże (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

  • wiertarki elektryczne do betonu i lastryka, przeznaczone do wykonywania otworów do osadzania słupków balustrad, otworów dla przewodów elektrycznych, instalacyjnych itp. (uprawnienia budowlane),
  • przyrząd do wykonywania bruzd (głębokość 10-20 mm, szerokość 7-10 mm) z pochłaniaczem pyłu; tarcza frezująca ze stopu o wysokiej wytrzymałości; pochłanianie pyłu odbywa się przez zasysanie wentylatorem o 11 600 obr/min; 5-6-krotne zmniejszenie pracochłonności przy robotach elektromontażowych (program egzamin ustny).

Obowiązek maszynisty

Obowiązkiem maszynisty obsługującego pompę do zapraw i sprężarek jest ścisłe przestrzeganie sygnałów podawanych przez operatora-tynkarza. Podczas pracy maszyn nie wolno dokonywać żadnych napraw ani dokręcać nakrętek itp. W przypadku zauważenia braków w maszynach należy je zatrzymać aż do chwili usunięcia braków. W przypadku zauważenia przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia na manometrze pompy należy niezwłocznie zatrzymać ją. Pompę do zapraw, rurociąg i węże można stosować tylko po wypróbowaniu na odpowiednie ciśnienie (opinie o programie).

Tynkarze operujący narzutnicami powinni być ubrani w odzież ochronną i zabezpieczać oczy okularami. Do pomieszczeń, w których tynki suszone są za pomocą dwutlenku węgla, robotnicy mogą wchodzić jedynie w odpowiednich maskach lub po należytym przewietrzeniu pomieszczeń. Przy robotach malarskich olejnych wykonywanych w pomieszczeniach zamkniętych musi być zapewnione dobre ich przewietrzanie naturalne lub sztuczne. Przy malowaniu ręcznym lub mechanicznym powinna być zabezpieczona przynajmniej dwu- lub trzykrotna wymiana powietrza na godzinę.

W celu uniknięcia zaczadzenia przy malowaniu nagrzewanych radiatorów, rur i innych urządzeń centralnego ogrzewania należy periodycznie przewietrzać pomieszczenie, w którym prace te odbywają się (segregator aktów prawnych). Przy stosowaniu pneumatycznego rozpylania i natryskiwania farb obowiązkowo należy stosować filtracyjne maski ochronne. Farby zawierające związki arsenu i rtęci nie powinny być stosowane w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Biel ołowiana i siarczan ołowiu nie mogą być stosowane do malowania pomieszczeń wewnętrznych, z wyjątkiem farb białych o zawartości do 2% ołowiu, przy czym przy malowaniu natryskowym tymi farbami należy zakładać maski gazowe z okularami. Jeśli na manometrze aparatu pracującego pod ciśnieniem sprężonego powietrza brak jest plomb lub jeśli manometr nie działa - wówczas praca przy użyciu takiego aparatu jest niedopuszczalna (promocja 3 w 1). Dłuższe pozostawianie robotników w pomieszczeniach świeżo malowanych (np. na noc) jest zabronione.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !