Blog

02.10.2019

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

W artykule znajdziesz:

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

 

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

Egzamin na uprawnienia budowlane do ostatni etap postępowania kwalifikacyjnego, którego zwieńczeniem jest decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych (program na komputer). Egzamin jest złożony z części ustnej i pisemnej, a liczba pytań i czas trwania zależy od rodzaju i zakresu uprawnień. Dla każdej specjalności uprawnień budowlanych egzamin na uprawnienia bez ograniczeń łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi egzamin pisemny złożony jest z 60 pytań testowych, przy czym poprawna jest tylko jedna z trzech odpowiedzi (program na telefon).

Test należy rozwiązać w ciągu 90 minut, a do zdania wymagane jest 45 poprawnych odpowiedzi. W teście znajdują się 42 pytania z prawa budowlanego i ustaw oraz aktów wykonawczych związanych z wybraną specjalnością. Ponadto zawiera on 12 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania robót budowlanych i 6 pytań dotyczących postępowania administracyjnego (program egzamin ustny).

Egzamin pisemny na uprawnienia w ograniczonym zakresie odrębnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi składa się z 45 pytań testowych. W teście są 32 pytania dotyczące prawa budowlanego oraz ustaw i aktów wykonawczych dotyczących wybranej przez kandydata specjalności uprawnień budowlanych. Ponadto jest w nim 9 pytań z zakresu BHP podczas wykonywania robót budowlanych i 4 pytania z zakresu postępowania administracyjnego. Ten egzamin jest krótszy, ponieważ trwa 70 minut. Liczba pytań wymaganych do zaliczenia testu to 34 (opinie o programie).

Uprawnienia w ograniczonym zakresie


Uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi dostępne są też dla osób mających tytuł zawodowy mistrza lub technika (segregator aktów prawnych). W tym przypadku część pisemna także trwa 70 minut, a do zaliczenia wymagane są 34 poprawne odpowiedzi. Test złożony jest z 32 pytań związanych z ustawą Prawo budowlane i innymi ustawami oraz aktami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie, związanymi ze specjalnością uprawnień budowlanych, którą wybrał kandydat. W teście są również 4 pytania dotyczące postępowania administracyjnego, natomiast pozostałe 9 pytań dotyczy warunków BHP w czasie wykonywania robót budowlanych (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami