Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane


Uprawnienia budowlane są w naszym kraju niezbędne, aby możliwe było sprawowanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie (program na komputer). Mogą je uzyskać wyłącznie osobie, które posiadają określone przepisami wykształcenie oraz odbyły wymaganą praktykę zawodową.

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane

Kolejnym warunkiem jest zdanie egzaminu na uprawnienia budowlane. Sesje egzaminacyjne w przypadku izb inżynierów odbywają się dwa razy w roku – wiosną oraz jesienią (program na telefon). Pisemna część egzaminu zaczyna się tego samego dnia i o tej samej porze w każdej z okręgowych izb inżynierów budownictwa. Po zakończeniu etapu testowego, w ciągu kilku następnych tygodni odbywają się egzaminy ustne.

Informację o pozytywnej kwalifikacji wniosku o nadanie uprawnień budowlanych kandydat otrzymuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru przynajmniej na miesiąc przed egzaminem (program egzamin ustny). W liście znajduje się także informacja z terminem egzaminu, dokładnym adresem i numerem sali, w której odbędzie się test. Najlepiej mieć ten list przy sobie, aby w nerwach nie pomylić sal, albo co gorsza budynków. Przy sobie należy mieć również potwierdzenie uiszczenia opłaty za przeprowadzenie egzaminu (opinie o programie). W niektórych izbach kandydaci muszą dodatkowo wypełniać oświadczenie dotyczące aktualnego miejsca zamieszkania. Należy pamiętać, że wybór konkretnej okręgowej izby inżynierów zależy właśnie od miejsca zamieszkania, a nie od miejsca zameldowania, stąd też wymóg złożenie odpowiedniego oświadczenia. W każdej izbie przepisy te mogą być nieco inaczej interpretowane, dlatego warto o to zapytać.

Egzamin ma formę testową

Zanim kandydaci wejdą na salę, każdy z nich potwierdza swoje przybycie, a następnie dostaje kopertę z zestawem pytań. Po otrzymaniu sygnału o rozpoczęciu egzaminu warto sprawdzić, czy znajdujący się w kopercie test na pewno dotyczy wybranych uprawnień, a w razie pomyłki od razu zgłosić nieprawidłowości (segregator aktów prawnych). Czas na rozwiązanie testu to standardowe 1,5 minuty na jedno pytanie (promocja 3  w 1). Egzamin ma formę testową, a prawidłowa jest wyłącznie jedna odpowiedź.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !