Wywietrzone pomieszczenie

Wywietrzone pomieszczenie

W trakcie stosowania tych materiałów:

  • nie wolno rozpalać ognia, palić papierosów lub używać iskrzących narzędzi w odległości 20 m od miejsca stosowania lub przechowywania materiałów,
  • należy poinformować pracowników o przepisach dotyczących obchodzenia się z materiałami łatwo palnymi (program uprawnienia budowlane na komputer),
  • w miejscu wykonywania robót izolacyjnych i miejscu składowania należy umieścić napisy ostrzegające przed niebezpieczeństwem pożaru oraz napisy zabraniające zbliżania się z otwartym ogniem (np. palącą się świecą, papierem),
  • należy stale i dokładnie wietrzyć pomieszczenia, w których używa się materiałów łatwo palnych,
  • powinno się unikać zbyt częstego bezpośredniego stykania się mas i roztworów asfaltowych ze skórą,
  • nie wolno ogrzewać beczek z łatwo palnymi roztworami asfaltowymi na ogniu (w czasie chłodów materiały te można podgrzać umieszczając je w gorącej wodzie lub ciepłym pomieszczeniu) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zastosowanie. Abizol R stosuje się do gruntowania podłoża pod właściwą izolację w celu zapewnienia dobrego przylegania izolacji bitumicznej do podłoża betonowego. Abizolem R można powlekać tylko podłoża suche, oczyszczone z pyłu i kurzu. Abizol R rozprowadza się na zimno za pomocą pędzla. Roboty należy wykonywać w temperaturze powyżej -5°C. Przy jednokrotnym smarowaniu zużycie wynosi 0,30-0,45 kg na 1 m2 zależnie od porowatości podłoża. Przechowywanie. Abizol R przechowuje się w beczkach lub pojemnikach stalowych, szczelnie zamkniętych, w pomieszczeniach krytych, wentylowanych, nienasłonecznionych, z dala od wszelkiego źródła ognia (uprawnienia budowlane).

Abizol P

Określenie. Abizol P (półgęsty) jest lepikiem asfaltowym przeznaczonym do stosowania na zimno. Otrzymuje się go z asfaltów ponaftowych z dodatkiem plastyfikatorów i rozpuszczalników organicznych. Ma postać półpłynnej masy asfaltowejczarnobrunatnej barwie (program egzamin ustny).

Właściwości. Abizol P rozprowadzony na podłoże tworzy po wyschnięciu silnie przylegającą powłokę izolacyjną, o dużej elastyczności i wytrzymałości. Powłoka ta jest odporna na działanie wód agresywnych o słabych stężeniach. Abizol P nie jest odporny na działanie rozpuszczalników organicznych (nafty, benzyny, benzolu itp.) oraz temperatury powyżej + 60°C (opinie o programie).

Abizol P jest materiałem łatwo palnym. Używając Abizolu P należy ściśle przestrzegać przepisów BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego podanych przy stosowaniu Abizolu R. Materiały pochodzenia organicznego zaimpregnowane Abizolem P są uodpornione na działanie szkodników biologicznych. Zastosowanie. Abizol P stosuje się do wykonywania powłokowych izolacji przeciwwilgociowych (np. fundamentów, ścian piwnicznych). Służy również do zabezpieczenia od wilgoci izolacji termicznych i akustycznych wykonanych z materiałów pochodzenia organicznego.

Abizolu P można również używać do wykonywania powłok przeciwkorozyjnych. Abizol P rozprowadza się na zimno szczotką, cienką warstwą na zagruntowanym podłożu. Roboty należy wykonywać w temperaturze powyżej +5°C. Przy jednokrotnym smarowaniu zużycie wynosi 0,8-f-l,0 kg na m2 powierzchni (segregator aktów prawnych).

Określenie. Abizol G (gęsty) jest gęstą masą asfaltową przeznaczoną do stosowania na zimno. Otrzymuje się go z asfaltów ponaftowych, wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów oraz rozpuszczalników organicznych. Ma postać gęstej czarnej pasty. Właściwości. Izolacja wodoszczelna wykonana z Abizolu G two- trzy trwałą osłonę przed przesiąkaniem wody. Odznacza się plastycznością i odpornością na deformacje konstrukcji i procesy starzenia się. Powłoka z Abizolu G jest odporna na działanie agresywnych wód gruntowych o słabych stężeniach. Abizol G nie jest odporny na działanie rozpuszczalników organicznych (benzolu, benzyny, nafty itp.) oraz temperatury powyżej + 60°C (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !