Blog

02.04.2019

Egzamin pisemny – przed wejściem na salę

W artykule znajdziesz:

Egzamin pisemny – przed wejściem na salę

Egzamin na uprawnienia budowlane jest trudny, ale nie taki diabeł straszny, jak go malują (program na komputer). Przede wszystkim sesje egzaminacyjne odbywają się dwa razy w roku:
• wiosną – ok. 15-20 maja,
• jesienią – ok. 20-25 listopada (program na telefon).
Część pisemna egzaminu zaczyna się w każdej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w tym samym dniu i o tej samej godzinie (program na egzamin ustny). Dopiero po zakończeniu części pisemnej w kolejnych dniach są przeprowadzane egzaminy ustne – w zależności od liczby osób egzaminowanych etap ten może trwać nawet kilka tygodni. O tym, czy wniosek o nadanie uprawnień budowlanych został zakwalifikowany, kandydat dowiaduje się zwykle nie później niż miesiąc przed egzaminem – przychodzi do niego list polecony z izby.

Aktualne miejsce zamieszkania

Egzamin pisemny – przed wejściem na salę

W liście znajduje się zarówno decyzja, jak i informacja o terminie części pisemnej egzaminu – znajdują się w nim dokładne dane, czyli adres oraz nr sali, w której odbędzie się egzamin. Przy wejściu należy mieć przy sobie potwierdzenie opłacenia drugiej części opłaty za egzamin (promocja 3 w 1). W niektórych izbach przed egzaminem kandydaci wypełniają dodatkowe oświadczenia dotyczące aktualnego miejsca zamieszkania – należy pamiętać, że nie liczy się miejsce zameldowania stałego, ale faktyczne miejsce zamieszkania, ponieważ od niego zależy przynależność do konkretnej okręgowej izby (segregator).
Każda izba nieco inaczej interpretuje przepisy związane z miejscem zamieszkania, dlatego warto dopytać o tę kwestię w swojej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Generalnie za miejsce zamieszkania przyjmuje się meldunek tymczasowy, który jest wymagany w sytuacji, gdy w jakimś miejscu przebywa się dłużej niż 3 doby – komisja ma prawo do poproszenia o zaświadczenie o takim meldunku, choć zwykle nie jest to praktykowane (opinie). Odpowiednie przepisy znajdują się m.in. w szczegółowym programie przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane część I, pkt. 1.3. Zanim kandydaci wejdą na salę, każdy z nich musi dokonać potwierdzenia swojego przybycia. Dopiero wtedy otrzymuje zamkniętą kopertę, w której znajduje się przygotowany wcześniej zestaw pytań.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami