Egzamin pisemny w 2012 roku


Hybryda
Hybryda

Użytkownik: Hybryda
Specjalność: Konstrukcyjno-budowlane - projektowe i wykonawcze bez ograniczeń
Izba: Śląska   Egzamin: wiosna 2012

 

 Chciałbym opisać swoje przeżycia z egzaminu na uprawnienia budowlane, który zdawałem na wiosnę 2012 roku ze specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Muszę przyznać, że dla osoby takiej ja, która uczyła się tylko tydzień przed egzaminem, to była niesamowite przeżycie 🙂 Przez nakład pracy na budowie oraz w biurze projektowym nie miałem zbytnio czasu na naukę, a egzamin zbliżał się wielkimi krokami. Miałem dylemat, czy podchodzić do egzaminu w tej sesji czy poczekać do sesji jesiennej. Postanowiłem zaryzykować. Wykupiłem licencję do programu do nauki z Państwa portalu. To był program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2012 w wersji na komputer oraz na telefon. Muszę przyznać, że była to bardzo dobra inwestycja. Uczyłem się wszędzie: w pracy, na budowie, w drodze do pracy, gdy wychodziłem z psem, gdy stałem w kolejce u lekarza. Po prostu wszędzie, dlatego postanowiłem zakupić pakiet 2 w 1, aby nic mnie nie ograniczało. W domu uczyłem się z komputer, a na zewnątrz z telefonu. Dzień przed egzaminem opanowałem tak materiał oraz pytania z testów, że przy symulacji egzaminu w programie miałem za każdym razem po 100% poprawnych odpowiedzi. To jeszcze bardziej zmotywowało mnie, aby jednak podejść do egzaminu w maju, tym bardziej, że zbliżało się EURO 2012 i nie chciałem uczyć się w wakacje. Do egzaminu przystąpiłem z pełną determinacją i udało się:) Na egzaminie pisemnym miałem 94% poprawnych odpowiedzi, praktycznie zgodnie z opisem programu, który dostępny jest na stronie powtórzyło się powyżej 90% pytań z bazy programu. Na egzaminie ustnym nie odpowiedziałem tylko na jedno pytanie. Reszta nie sprawiła mi żadnych trudności. Pytania z egzaminu ustnego: opisać co to jest obiekt małej architektury i wymienić rodzaje, jakie jest minimalne posadowienie obiektów użyteczności publicznej - omówić podstawowe obliczenia jakie się wykonuje, jakie są zadania Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, opisać wymagania dla pomieszczenie trafostacji w budynku użyteczności publicznej, omówić zmianę sposobu użytkowania obiektu mieszkalnego na usługowo-handlowy - jaki jest proces, etapy i jakie warunki należy spełnić + dokumenty, jakie informacje są zawarte o zakresie oddziaływania obiektu budowlanego w projekcie budowlanym, co to jest plan BIOZ - plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - co zawiera, w jakim celu jest sporządzany i kto do sporządza, omówić wykopy pod fundamenty (ławę oraz stopę) do poziomu fundamentów obecnych w zabudowie pępkowej, opisać i narysować montaż stropu filigran - zbrojenie, deskowanie, omówić konstrukcje murowe zespolone i narysować przekrój przez ścianę. Egzamin ustny również zdałem z wysokim wynikiem, więc można? można:) Jeżeli chodzi o samo otrzymanie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych to odbywa się uroczyste wręczenie w okręgowej izbie inżynierów budownictwa po wszystkich egzaminach.

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami