Egzamin ustny uprawnienia architektoniczne

 

Egzamin ustny uprawnienia architektoniczne

Nauka w uniwersytecie zawsze kończy się końcowym egzaminem. Jest to szczególnie istotne w przypadku uprawnień architektonicznych (program na komputer). W przypadku tak skomplikowanego działania ważny jest nie tylko egzamin pisemny, ale i ustny. Występuje on zawsze po pierwszym egzaminie, ale tylko i wyłącznie w przypadku gdy test pisemny zostaje pozytywnie zdany. W niektórych przypadkach przy większej liczbie kandydatów przeprowadza się go po jakiś kilku dniach, jeśli nie ma innej możliwości (program na telefon).

Sam przebieg, określono w regulaminie postępowania kwalifikacyjnego w którym, każdy zdający powinien się zapoznać. Sam egzamin nie jest szczególnie skomplikowany, komisja egzaminacyjna zadaje zaledwie 5 pytań (program egzamin ustny).

Warto dodać, że są one losowane w jednym z wielu różnych zestawów, dotyczy to trzech pytań. Dwa kolejne dotyczą praktyki budowlanej lub innych działań pokrewnych i to komisja egzaminacyjna je zadaje. Jeśli są wątpliwości co do wiedzy kandydata, to zespół osób przeprowadzających egzamin ma możliwość zadania trzech dodatkowych pytań (opinie o programie). Oczywiście są to tylko i wyłącznie pytania pomocnicze, które muszą dotyczyć zakresu wiedzy potrzebnej do zdobycia uprawnień architektonicznych. Sam egzamin może trwać nawet jedną godzinę. Prawie pół godziny a dokładnie dwadzieścia pięć minut przeznaczone jest dla zdającego, który w tym czasie musi przygotować odpowiedzi, na zadane przez komisję pytania.

Komplet odpowiedzi

Zdający nie może się pomylić na żadne pytanie, warunkiem zdania egzaminu jest odpowiedź na pięć pytań (segregator aktów prawnych). Istnieje możliwość uznania zdania egzaminu przez osobę, która na jedno z pytań odpowiedziała nie pełnie, jednak poprawnie formułując początek odpowiedzi. W takiej sytuacji zdarzają się przypadki, gdzie komisja egzaminacyjna zalicza taką odpowiedź. O wyniku samego egzaminu zawsze przesądza komisja podczas głosowania, gdzie zaliczenie otrzymuje osoba, która uzyska większą liczbę głosów. Gdy liczba głosów jest równa, w takich wypadkach o powodzeniu egzaminu decyduje zawsze głos przewodniczącego, który ma głos większościowy (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !