Egzamin ustny – zasady i pytania

Pierwszym etapem egzaminu na uprawnienia budowlane jest test (program na komputer). Dopiero po jego pozytywnym zaliczeniu można przystąpić do egzaminu ustnego. Osoba, która podchodzi do części ustnej, musi udzielić odpowiedzi na pytania z wybranego zestawu egzaminacyjnego. Jeśli podczas udzielenia odpowiedzi, pojawi się problem z konkretnym pytaniem, to przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego jest uprawniony do zadania takie osobie pytania pomocniczego, co skutkuje obniżeniem punktacji. Za każde pytanie na egzaminie ustnym można otrzymać od 0 do maksymalnie 5 punktów. Aby otrzymać z egzaminu ocenę pozytywną, należy uzyskać przynajmniej 2/3 wszystkich punktów możliwych do zdobycia. Podczas części pisemnej kandydaci mogą posługiwać się Polskimi Normami oraz tekstami aktów prawnych (program na telefon).

Czas na przygotowanie wynosi 60 minut

Egzamin ustny – zasady i pytania

Część ustna egzaminu na uprawnienia łączne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń składa się z 10 pytań (program na egzamin ustny). Na przygotowanie się do egzaminu kandydat ma 60 minut, natomiast odpowiadać może przez 50 minut. Liczba punktów wymagana do zaliczenia egzaminu to 34 na 50 możliwych (promocja 3 w 1). W przypadku uprawnień odrębnych pytań do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń egzamin ustny składa się z 8 pytań. Czas na przygotowanie wynosi 60 minut, na odpowiedź 40 minut. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 24 punktów z 40 (segregator). Podobnie wygląda egzamin na uprawnienia łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, lecz czas na przygotowanie wynosi 40 minut, natomiast ilość punktów, jakie trzeba uzyskać, to 27 na 40 możliwych.
Najmniej pytań jest na części ustnej na uprawnienia odrębnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi – egzamin składa się z zaledwie 6 pytań (opinie). Czas na przygotowanie się do odpowiedzi wynosi wówczas 30 minut, podobnie zresztą jak czas na udzielenie odpowiedzi. Aby zdać egzamin trzeba za wszystkie odpowiedzi zebrać przynajmniej 20 punktów, przy czym maksymalna ilość punktów to 30.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !