Egzaminy na uprawnienia budowlane

Egzaminy na uprawnienia budowlane

Obowiązujące przepisy wskazują, że egzaminy na uprawnienia budowlane odbywają się przynajmniej dwa razy w roku (program na komputer). Za ustalenie terminów sesji egzaminacyjnych odpowiada Krajowa Komisja Kwalifikacyjna. Przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej jest zobowiązany do tego, aby przynajmniej do 90 dni przed egzaminem, podać do publicznej wiadomości zarówno termin egzaminu, jak i termin składania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych (program na telefon).

Informacja ta jest podawana w formie, jaka przyjęta jest dla ogłoszeń w danej okręgowej izbie samorządu zawodowego. Kandydat, którego wniosek został pozytywnie zakwalifikowany, otrzymuje informację o wyznaczonym terminie egzaminu za pośrednictwem listu poleconego. List ten musi być doręczony przynajmniej na miesiąc przed terminem egzaminu (program egzamin ustny).

Kandydat, który został dopuszczony do egzaminu na uprawnienia budowlane, otrzymuje, razem z zawiadomieniem o dopuszczeniu do egzaminu, ważną informację. Otóż ma on obowiązek przedstawienia komisji kwalifikacyjnej do wglądu, jeszcze przed egzaminem ustnym, wybranych prac projektowych, które zostały wykonane w ramach praktyki projektowej (opinie o programie). Zespół egzaminacyjny sporządza protokół z przeprowadzonego egzaminu, natomiast sekretarz zespołu egzaminacyjnego odpowiada za dokumentację przebiegu całego postępowania kwalifikacyjnego. Jeśli podjęta zostanie decyzja o nadaniu uprawnienia budowlanych lub nienadaniu tych uprawnień, to podpisują się pod nią wszystkie osoby będące w składzie orzekającym organu (segregator aktów prawnych).

Zespół egzaminacyjny


W każdej okręgowej komisji kwalifikacyjnej prowadzony jest rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane. Kopie decyzji są przesyłane do okręgowej rady okręgowej izby inżynierów, a jeden egzemplarz razem z formularzem osobowym trafia do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, aby decyzja mogła zostać wpisana do centralnego rejestru (promocja 3  w 1). Za obsługę administracyjną każdej okręgowej komisji kwalifikacyjnej i wyłonionych z niej zespołów egzaminacyjnych odpowiada biuro okręgowej izby inżynierów budownictwa.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !