Blog

02.03.2019

Egzaminy na uprawnienia budowlane – co warto wiedzieć?

W artykule znajdziesz:

Egzaminy na uprawnienia budowlane – co warto wiedzieć?

Za merytoryczne przygotowanie części pisemnej egzaminu na uprawnienia budowlane odpowiada Krajowa Komisja Kwalifikacyjna (program na komputer). Jest to etap egzaminu, który jest taki sam dla wszystkich kandydatów zdających w izbach okręgowych, oczywiście z podziałem na specjalności. Egzamin odbywa się tego samego dnia i o tej samej porze, aby nie doszło do żadnych przecieków. Pytania na egzamin są generowane dla poszczególnych specjalności przez program komputerowy z istniejącej bazy, która stanowi prawdziwe „oczko w głowie” dla komisji (program na telefon). Wynika to z faktu, że zarówno prawo budowlane, jak i wszelkie związane z nim przepisy, czyli warunki techniczne, prawo wodne, BHP, prawo geodezyjne, prawo górniczo-geologiczne czy ochrona środowiska, są bardzo często zmieniane, przez konieczne jest systematyczne uwzględnianie tych zmian w pytaniach egzaminacyjnych (program na egzamin ustny).

Przykładowe pytania testowe

Egzaminy na uprawnienia budowlane

Co ważne, osoby przygotowujące się do egzaminu, wiedzą, jakich zagadnień mogą dotyczyć pytania. Uaktualniony zbiór przepisów zawsze ogłaszany jest na stronie internetowej komisji na trzy miesiące przed wyznaczonym terminem egzaminów (promocja 3 w 1). W ogłoszeniu zaznaczone jest nawet z jakich przepisów wystarczy ogólna znajomość zagadnień, a z jakich wymagana będzie wiedza szczegółowa. Jest to z pewnością pewna podpowiedź dla kandydatów, ponieważ znajomość szczegółowa oznacza, że takie pytanie może pojawić się w czasie testu (segregator).
Aby ułatwić kandydatom przygotowanie się do egzaminu, na stronie komisji publikowane są przykładowe pytania testowe. Jeśli chodzi o egzamin ustny, to liczba pytań jest zróżnicowana i zależy od tego, czy uprawnienia są wyłącznie do projektowania lub do kierowania robotami budowlami, czy też kandydat stara się o uprawnienia łączone. Liczba pytań wynosi od 5 do 10, a na sali można korzystać zarówno z laptopów, jak pomocy papierowych (opinie). Komisja sprawdza wiedzę praktyczną – dowodem odbytych praktyk nie jest już książka praktyki zawodowej, ale oświadczenie o odbyciu praktyki. Oświadczenie podpisuje opiekun praktyk, mający odpowiednie uprawnienia.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami