Egzaminy na uprawnienia budowlane

Egzaminy na uprawnienia budowlane dla inżynierów budownictwa są organizowane dwa razy w roku – w sesji wiosennej i w sesji jesiennej (https://uprawnienia-budowlane.pl). Pierwszym etapem sesji egzaminacyjnej jest test jednokrotnego wyboru, do którego wszyscy kandydaci przystępują tego samego dnia i o tej samej godzinie.

Egzaminy na uprawnienia budowlane

Pierwsza sesja egzaminacyjna w 2019 roku ma się odbyć 17 maja, natomiast sesja jesienna odbędzie się 22 listopada (program na komputer). Wszyscy kandydaci, bez względu na zakres specjalności i uprawnień, przystąpią do testu o tej samej porze. Dopiero po zaliczeniu części pisemnej każda okręgowa izba inżynierów budownictwa wyznacza terminy egzaminów ustnych dla poszczególnych kandydatów (program na telefon).

Aby móc przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane, należy odpowiednio wcześniej złożyć wniosek o nadanie uprawnień we właściwej miejscowo okręgowej izbie inżynierów budownictwa. Konieczne jest wypełnienie formularza, dołączenie wymaganych przez daną izbę załączników oraz uiszczenie opłat z tytułu kwalifikowania, przeprowadzenia egzaminu lub ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu, których wysokość zależy od wybranego zakresu i rodzaju uprawnień (opinie o programie).

Czas trwania

Czas trwania części pisemnej egzaminu na uprawnienia budowlane zależy od tego, jaki zakres uprawnień został wybrany przez kandydata. Najdłużej trwa egzamin na uprawnienia łączne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – jest to 135 minut, a liczba poprawnych odpowiedzi z 90 pytań, to co najmniej 68 (segregator aktów prawnych). W przypadku odrębnych uprawnień do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń egzamin trwa 115 minut, składa się 75 pytań, a wymagane minimum to 57 poprawnych odpowiedzi (promocja 3 w 1).

Uprawnienia w ograniczonym zakresie łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi można otrzymać po udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na 45 z 60 pytań, a czas trwania wynosi 90 minut. Na uprawnienia odrębne do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie egzamin trwa 70 minut, składa się z 45 pytań, a poprawnie należy odpowiedzieć na 34 pytania (program egzamin ustny).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami