Blog

Spawacze kwalifikowani zdjęcie nr 10
18.04.2019

Ekrany akustyczne

W artykule znajdziesz:

Ekrany akustyczne szansą na normalne warunki mieszkaniowe

Spawacze kwalifikowani zdjęcie nr 11
Ekrany akustyczne

Rozwój infrastruktury drogowej niesie za sobą pewne utrudnienia i uciążliwości, z którymi muszą liczyć się mieszkańcy pobliskich terenów (https://uprawnienia-budowlane.pl). Najwięcej kłopotów sprawiają tzw. drogi szybkiego ruchu, które bardzo często przechodzą przez teren domostw (program na komputer).

Niegdyś, oznaczały one fatalne warunki dla mieszkańców okolicy pod kątem hałasu, jaki generują przejeżdżające pojazdy. Dziś, stosuje się ekrany akustyczne, które znacznie zmniejszają poziom hałasu i sprawiają, że mieszkanie nawet w najbliższej odległości takiej drogi, staje się normalne (program na telefon).

Czym jest ekran akustyczny?

Ekran akustyczny to barier dzwiękochłonna, która ustawiana jest między źródłem generującym hałas, a punktem stanowiącym miejscem odizolowania (segregator aktów prawnych). Zazwyczaj jest nim teren zabudowań mieszkalnych. W bezpośrednim otoczeniu ekranu akustycznego powstaje tzw. strefa cienia akustycznego. Jest to miejsce, do którego dźwięk zza ekranu niemalże w ogóle nie dochodzi. Im dalej od bariery, tym większa ilość głosów jest słyszalna. Ekrany akustyczne znacznie zmniejszają ilość dźwięków dochodzących do pobliskich domostw. Dzięki nim, codzienne egzystowanie staje się normalne, poziom hałasu jest bowiem znacznie zaniżony (opinie o programie).

Działanie ekranów akustycznych

Jedna z wytycznych prawa mówi o szerokości drzwi przeciwpożarowych (segregator aktów prawnych). Ekrany akustyczne to twory sztuczne, które mają wytłumiać nadmiar hałasu. Są to ściany pionowe, które tworzy się ze specjalnych materiałów. Ich działanie jest dwutorowe. Po pierwsze, pochłaniają one dźwięki, po drugie zaś powodują ich odbijanie, przez co znacznie mniejsza ich część jest słyszalna za ustawioną barierą (promocja 3 w 1).

Najważniejsze w ich konstrukcji i działaniu jest stosowanie materiałów o charakterze akustycznie izolacyjnym. Najczęściej, ściany szpikowane są materiałami keramzytobetonowymi, które cechuje olbrzymi współczynnik pochłaniania i odbijania. Ekrany akustyczne mogą być ustawiane bezpośrednio przy źródle hałasu i zajmują one mało miejsca (program egzamin ustny). Z tego powodu, są znacznie bardziej praktycznym sposobem tłumienia hałasu niż np. naturalne zapory w postaci bariery roślinności czy nasypów terenowych.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Spawacze kwalifikowani zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Spawacze kwalifikowani zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Spawacze kwalifikowani zdjęcie nr 16 Spawacze kwalifikowani zdjęcie nr 17 Spawacze kwalifikowani zdjęcie nr 18
Spawacze kwalifikowani zdjęcie nr 19
Spawacze kwalifikowani zdjęcie nr 20 Spawacze kwalifikowani zdjęcie nr 21 Spawacze kwalifikowani zdjęcie nr 22
Spawacze kwalifikowani zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Spawacze kwalifikowani zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Spawacze kwalifikowani zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Spawacze kwalifikowani zdjęcie nr 32 Spawacze kwalifikowani zdjęcie nr 33 Spawacze kwalifikowani zdjęcie nr 34
Spawacze kwalifikowani zdjęcie nr 35
Spawacze kwalifikowani zdjęcie nr 36 Spawacze kwalifikowani zdjęcie nr 37 Spawacze kwalifikowani zdjęcie nr 38
Spawacze kwalifikowani zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Spawacze kwalifikowani zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Spawacze kwalifikowani zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami